LAAT UW STEM HOREN

De Initiatiefgroep Huygenstunnel (IGH) wil graag uw mening weten over het plan om de A12 (Utrechtsebaan), het NS-treinspoor en de eventuele OV-verbinding richting Zoetermeer, ‘onder de grond’ te brengen. Alle inwoners en belanghebbenden uit Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn van harte welkom om deze enquête in te vullen. Klik hier om de enquête te starten. De resultaten van […]

Initiatiatiefgroep Huygenstunnel

V.l.n.r. Rogier Krabbendam – VNO-NCW Regio West; Kees van der Leer – historicus Historische Vereniging Voorburg; Koos Ris – management, marketing en communicatie: Bert Winter – Stedenbouwkundige; Joost Heuvelink – Mooi Voorburg, initiator Huygens Tuin; Jeroen Trimbos – architect; Berthie de Zwart – Wijkvereniging Oud Voorburg; Wang Choy – bestuurslid Vereniging Hofwijck; Judith Geelen- actief […]

De Groene Vlietzone

Op 10 september 2021 hebben we wethouder Floor Kist en de betrokken ambtenaren ontvangen en rondgeleid door de Vlietzone. In de kantine van Tuinenpark De Groene Zoom hebben we aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van Wijkvereniging Leidschendam Oud Zuid, Houdt Vlietrand Groen en de volkstuinverenigingen Leeuwenbergh, Park RijnSchie en De Groene Zoom. Na een rondwandeling […]

In Memoriam Nancy van der Putten

In Memoriam Nancy van der Putten, redacteur van 2007 tot 2015 Nancy van der Putten, 8 jaar redacteur van het wijkblad van wijkvereniging Oud Voorburg, is op 31 oktober 2021 overleden. Nancy kwam in 2007 kennismaken met het bestuur. Na vele jaren in Brabant te hebben gewoond kwam ze terug in het Haagse. Niet de […]

Locale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW)

Om de klimaatdoelen te halen heeft de gemeente LV een Lokale Energie Strategie (LES) en een TransitieVisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin wordt de vormgeving van de energietransitie tot 2050 beschreven. Onder andere wordt beschreven, wat er nodig is om de energie- en warmte-huishoudingen binnen de wijken te verduurzamen (energiebesparing, elektriciteitsopwek, van het aardgas af, etc….), […]

Oprichting Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’

Het bestuur van de Wijkvereniging “Oud Voorburg” heeft begin 2021 een Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ opgericht om de medebewoners van de wijk te helpen in de energietransitie. De doelstellingen zijn uitgewerkt. De commissie bestaat uit Ton de Bueger, Maarten de Groot, Tjaard Vermeulen, Etienne Vollebregt en bestuurslid Bram van Mannekes. Zie hier de doelstellingen  

Nieuw onderzoek lightrail Binckhorst-Voorburg-Zoetermeer en Binckhorst-Rijswijk-Delft

Toch nader onderzoek naar openbaar vervoer Binckhorst-Voorburg-Delft en Binckhorst-Rijswijk-Delft Op 13 oktober 2020 hebben we onze zienswijze ingediend waarin we duidelijk maken dat nieuwe infrastructuur alleen kan worden aangelegd in als het ondergronds gaat. In toekomst (2040) is het namelijk de bedoeling de nieuwe lijn door te trekken naar Zoetermeer. Het tracé van Binckhorst naar […]

In memoriam Ineke Verbeek, voorzitter van 1997-2014

Ineke Verbeek, 17 jaar voorzitter van onze wijkvereniging, is op 6 mei 2021 overleden. In juli zou zij 90 jaar zijn geworden. Vele jaren was zij het prominente gezicht van wijkvereniging Oud Voorburg. Als voorzitter maakte zij zich sterk om het cultureel erfgoed te behouden dat zo beeldbepalend is in onze wijk. Met evenveel inzet […]

Lightrail: inloopsessie voor alle bewoners uit de omgeving 10 mei 2021

Tweede inloopsessie op 10 mei 2021. U kunt zich inhscrijven via mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl    Bewonersplatform In de omgeving van de tracé’s door Voorburg West naar Delft en via het Stationsplein naar Zoetermeer zijn uitnodigingen bezorgd om deel te nemen aan een bewonersplatform. 21 bewoners hebben zich opgegeven. Dit bewonersplatform blijft in elk geval tot eind […]

Lightrail: Nota van Antwoord op ingediende zienswijzen

Quickscan naar alternatieve route wordt toegevoegd Twee extra routes worden toegevoegd. Het gaat om het traject tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst en Station Voorburg en een aansluiting richting Delft. Naast de route via de Maanweg wordt nu gekeken naar een route via de Zonweg en Regulusweg. Verder wordt een route via de Binckhorstlaan en […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!