Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorbeeld-zienswijze tram door Voorburg-West

Indienen zienswijze CID-Binckhorst vóór 19 september Stelt u zich eens voor. 2040-2050: de Utrechtsebaan (A12) ligt in een tunnel onder de Vliet door, de trein en de sneltram ook. Het Marianneviaduct is afgebroken. Vanaf de Herenstraat en de Laan van Nieuw Oosteinde kijk je zo op het herstelde tuin van Huygens’ Hofwijck. Utopie? Misschien. Onrealistisch, […]

Zeer hoge belangstelling verduurzamen Van Deventerlaan en Vijverhof buurten

Beste Buurtgenoot, In bijgaande presentatie treft u de belangrijkste resultaten van de enquête die we samen met de stichting Buurkracht hebben gehouden over de behoefte aan het verduurzamen van de buurt . De respons was verrassend hoog. Van de circa 600 woningeigenaren in de buurten rond van Deventerlaan en Vijverhof hebben 258 buurtgenoten de enquête […]

Acties in de buurten rond de Van Deventerlaan en de Vijverhof

Geachte buurtbewoner, Zoals u bekend, moet er in verband met de klimaatverandering veel veranderen aan onze woningen om ze klaar te maken voor de toekomst. Velen van ons vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen. Het bestuur van de wijkvereniging Oud Voorburg heeft ons vijven begin 2021 gevraagd een “Energietransitie Commissie” te vormen (www.wvov.nl/commissie/energietransitie), […]

LAAT UW STEM HOREN

De Initiatiefgroep Huygenstunnel (IGH) wil graag uw mening weten over het plan om de A12 (Utrechtsebaan), het NS-treinspoor en de eventuele OV-verbinding richting Zoetermeer, ‘onder de grond’ te brengen. Alle inwoners en belanghebbenden uit Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn van harte welkom om deze enquête in te vullen. Klik hier om de enquête te starten. De resultaten van […]

Initiatiatiefgroep Huygenstunnel

V.l.n.r. Rogier Krabbendam – VNO-NCW Regio West; Kees van der Leer – historicus Historische Vereniging Voorburg; Koos Ris – management, marketing en communicatie: Bert Winter – Stedenbouwkundige; Joost Heuvelink – Mooi Voorburg, initiator Huygens Tuin; Jeroen Trimbos – architect; Berthie de Zwart – Wijkvereniging Oud Voorburg; Wang Choy – bestuurslid Vereniging Hofwijck; Judith Geelen- actief […]

De Groene Vlietzone

Op 10 september 2021 hebben we wethouder Floor Kist en de betrokken ambtenaren ontvangen en rondgeleid door de Vlietzone. In de kantine van Tuinenpark De Groene Zoom hebben we aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van Wijkvereniging Leidschendam Oud Zuid, Houdt Vlietrand Groen en de volkstuinverenigingen Leeuwenbergh, Park RijnSchie en De Groene Zoom. Na een rondwandeling […]

In Memoriam Nancy van der Putten

In Memoriam Nancy van der Putten, redacteur van 2007 tot 2015 Nancy van der Putten, 8 jaar redacteur van het wijkblad van wijkvereniging Oud Voorburg, is op 31 oktober 2021 overleden. Nancy kwam in 2007 kennismaken met het bestuur. Na vele jaren in Brabant te hebben gewoond kwam ze terug in het Haagse. Niet de […]

Locale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW)

Om de klimaatdoelen te halen heeft de gemeente LV een Lokale Energie Strategie (LES) en een TransitieVisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin wordt de vormgeving van de energietransitie tot 2050 beschreven. Onder andere wordt beschreven, wat er nodig is om de energie- en warmte-huishoudingen binnen de wijken te verduurzamen (energiebesparing, elektriciteitsopwek, van het aardgas af, etc….), […]

Oprichting Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’

Het bestuur van de Wijkvereniging “Oud Voorburg” heeft begin 2021 een Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ opgericht om de medebewoners van de wijk te helpen in de energietransitie. De doelstellingen zijn uitgewerkt. De commissie bestaat uit Ton de Bueger, Maarten de Groot, Tjaard Vermeulen, Etienne Vollebregt en bestuurslid Bram van Mannekes. Zie hier de doelstellingen  

Nieuw onderzoek lightrail Binckhorst-Voorburg-Zoetermeer en Binckhorst-Rijswijk-Delft

Toch nader onderzoek naar openbaar vervoer Binckhorst-Voorburg-Delft en Binckhorst-Rijswijk-Delft Op 13 oktober 2020 hebben we onze zienswijze ingediend waarin we duidelijk maken dat nieuwe infrastructuur alleen kan worden aangelegd in als het ondergronds gaat. In toekomst (2040) is het namelijk de bedoeling de nieuwe lijn door te trekken naar Zoetermeer. Het tracé van Binckhorst naar […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!