Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tips over de wijk

Heeft u tips of ideeën voor onze wijk?

Deze zijn van harte welkom. U kunt gebruik maken via het formulier op de Contactpagina.

Hebt u vragen over de veiligheid of overlast in uw woonomgeving?

Dan kunt u zich het beste wenden tot wijkagent Mirjam Passchier.  Als u vragen hebt over veiligheid en overlast in de wijk Oud Voorburg, dan is zij het eerste aanspreekpunt bij Politie Haaglanden. U kunt haar bellen: 0900-8844 of http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Hebt u vragen of klachten over losliggende stoeptegels, overhangend groen, een kapotte lantarenpaal of bank en dergelijke?

Dan kunt u het beste bellen met het meldpunt openbare ruimte, tel. 14 070.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!