Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderwerp:

Helihaven Prins Clausplein

In de wijkkrant van oktober 2015 hebben we u geïnformeerd over de behandeling van de ontwerp-beschikking. Na een hoorzitting en vergaderingen door de Statencommissie en

Lees verder »

Zienswijze helihaven

De wijkvereniging heeft op 30 december 2014 een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarin onze bezwaren tegen de komst van het HeliPlan

Lees verder »

Helihaven Prins Clausplein

In de wijkkrant van oktober 2015 hebben we u geïnformeerd over de behandeling van de ontwerp-beschikking. Na een hoorzitting en vergaderingen door de Statencommissie en

Lees verder »

Zienswijze helihaven

De wijkvereniging heeft op 30 december 2014 een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarin onze bezwaren tegen de komst van het HeliPlan

Lees verder »

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!