Subsidie isolerende maatregelen vanaf 1 februari 2021

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen vanaf 1 febriari 2021 9.00 uur subsidie aanvragen voor isolerende maatregelen aan hun huis. Aanvragen worden  behandeld op volgorde van binnenkomst. Zie voor meer informatie over de regeling www.lv.nl/subsidies. Subsidieregeling De subsidieregeling richt zich  op maatregelen zoals een groen dak, dak-, vloer-, muurisolatie en HR++Glas. Hiervoor is in […]

Zeg nee tegen lightrail-tracé

Lightrail van Binckhorst via Voorburg naar Zoetermeer? De plannen hebben ter inzage gelegen reden voor het Wijkbestuur van Oud Voorburg om een zienswijze in te dienen  bij het “bevoegd gezag”:  De Colleges van B&W van Den Haag en ook Leidschendam-Voorburg. De plannen voor een nieuwe railverbinding vormen een bedreiging voor de leefbaarheid van een dorp […]