Ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van onze wijkvereniging vond, zoals gebruikelijk, midden april plaats in de Oranjehoek aan het Oosteinde. Heel fijn dat elk jaar weer trouwe leden onze vergadering bezoeken om ons bestuur décharge te verlenen. Dank aan de kascommissie c.q. Pieter van Daalen en Fred Ruoff. Jeff van Zijl is toegetreden tot ons bestuur. Naast […]

Slibdepot Westvlietweg

Op 8 maart 2023 werden we allemaal opgeschrikt door een bericht in de lokale media over de komst van een slibdepot vlakbij Oud Voorburg. Het heeft wel 4 weken geduurd voordat we over alle resultaten van de onderzoeken naar lucht, geluid, water en verkeer konden beschikken. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een ongekende grote hoeveelheid zienswijzen […]

Algemene ledenvergadering 19 april 2023

Onze leden zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 19 april 2023. De agenda voor die vergadering is 2 weken geleden bezorgd. Hierbij de link naar het WOV Jaarverslag 2022.

Huygenstunnel

Een jaar na de oprichting zette de Initiatief Groep Huygenstunnel op 13 maart 2023 symbolisch de eerste spade in de grond. De IGH wil graag dat de A12 (Utrechtsebaan), het NS-treinspoor en de eventuele tramverbinding naar Zoetermeer, ‘onder de grond’ wordt aangelegd. De IGH hoopt zo de Provinciale Staten van Zuid-Holland te inspireren tot het […]

2040? Wij willen nu al beginnen

2040? We willen nú al beginnen met verduurzamen! In de Lokale Energiestrategie van Leidschendam-Voorburg staat dat Oud Voorburg in 2040 aan de beurt is om over te gaan op schone energie. Dat vond de energiecommissie – die is opgericht door de Wijkvereniging Oud Voorburg – te lang duren. Het Krantje over aanpak verduurzamen door buurtteams […]

Verduurzamen doe je samen

Hoe maak je onze mooie jaren dertig woningen klaar voor een meer duurzame toekomst? Om die vraag te beantwoorden staat dit najaar een serie voorlichtingsavonden gepland. De gemeente trapt af met en online sessie op maandag 3 oktober. Die richt zich op isolatie-maatregelen en is bedoeld voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het is dus een […]

De gemeente nodigt u uit mee te denken

Wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn? Dat is de centrale vraag bij het opstellen van de omgevingsvisie, die gaat over hoe we in de toekomst in Leidschendam-Voorburg leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Op woensdag 21 september (Raadhuis) of op maandag 26 september (digitaal) informeren wij u graag over het plan […]

Voorbeeld-zienswijze tram door Voorburg-West

Indienen zienswijze CID-Binckhorst vóór 19 september Stelt u zich eens voor. 2040-2050: de Utrechtsebaan (A12) ligt in een tunnel onder de Vliet door, de trein en de sneltram ook. Het Marianneviaduct is afgebroken. Vanaf de Herenstraat en de Laan van Nieuw Oosteinde kijk je zo op het herstelde tuin van Huygens’ Hofwijck. Utopie? Misschien. Onrealistisch, […]

Zeer hoge belangstelling verduurzamen Van Deventerlaan en Vijverhof buurten

Beste Buurtgenoot, In bijgaande presentatie treft u de belangrijkste resultaten van de enquête die we samen met de stichting Buurkracht hebben gehouden over de behoefte aan het verduurzamen van de buurt . De respons was verrassend hoog. Van de circa 600 woningeigenaren in de buurten rond van Deventerlaan en Vijverhof hebben 258 buurtgenoten de enquête […]

Acties in de buurten rond de Van Deventerlaan en de Vijverhof

Geachte buurtbewoner, Zoals u bekend, moet er in verband met de klimaatverandering veel veranderen aan onze woningen om ze klaar te maken voor de toekomst. Velen van ons vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen. Het bestuur van de wijkvereniging Oud Voorburg heeft ons vijven begin 2021 gevraagd een “Energietransitie Commissie” te vormen (www.wvov.nl/commissie/energietransitie), […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!