Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersveiligheid Westvlietweg: vragenlijst

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werken samen aan een toekomstvisie voor de Vlietzone, het gebied op de grens tussen de 3 gemeenten. Onderdeel daarvan is een verkeersonderzoek. Denkt u mee en vult u de vragenlijst in?  website: Wijkprikker Het doel van dit onderzoek is om de huidige verkeerssituatie op […]

Slibdepot Westvlietweg komt er niet

Slibdepot Westvlietweg komt er niet De vergunning is wel verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Echter op 26 februari 2024  werd bekend dat de vergunninghouder de ODH heeft verzocht de vergunning in te trekken. De verleende omgevingsvergunning was voor de op- en overslag van RKG-slib en diverse grondstoffen ten behoeve van wegenbouw met kenmerk ODH595051. […]

Afvalbeleid enquete door gemeente

Wat heeft u nodig om uw afval nog beter te kunnen scheiden? Heeft u ideeën die daarbij kunnen helpen? Wat zou de gemeente kunnen doen? Zou u bijvoorbeeld meer afvalstoffenheffing willen betalen als u hierdoor minder afval hoeft te scheiden of minder ver naar een ondergrondse container hoeft te lopen, of als uw GFTe dan […]

Ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van onze wijkvereniging vond, zoals gebruikelijk, midden april plaats in de Oranjehoek aan het Oosteinde. Heel fijn dat elk jaar weer trouwe leden onze vergadering bezoeken om ons bestuur décharge te verlenen. Dank aan de kascommissie c.q. Pieter van Daalen en Fred Ruoff. Jeff van Zijl is toegetreden tot ons bestuur. Naast […]

Slibdepot Westvlietweg

Op 8 maart 2023 werden we allemaal opgeschrikt door een bericht in de lokale media over de komst van een slibdepot vlakbij Oud Voorburg. Het heeft wel 4 weken geduurd voordat we over alle resultaten van de onderzoeken naar lucht, geluid, water en verkeer konden beschikken. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een ongekende grote hoeveelheid zienswijzen […]

Algemene ledenvergadering 19 april 2023

Onze leden zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 19 april 2023. De agenda voor die vergadering is 2 weken geleden bezorgd. Hierbij de link naar het WOV Jaarverslag 2022.

Huygenstunnel

Een jaar na de oprichting zette de Initiatief Groep Huygenstunnel op 13 maart 2023 symbolisch de eerste spade in de grond. De IGH wil graag dat de A12 (Utrechtsebaan), het NS-treinspoor en de eventuele tramverbinding naar Zoetermeer, ‘onder de grond’ wordt aangelegd. De IGH hoopt zo de Provinciale Staten van Zuid-Holland te inspireren tot het […]

2040? Wij willen nu al beginnen

2040? We willen nú al beginnen met verduurzamen! In de Lokale Energiestrategie van Leidschendam-Voorburg staat dat Oud Voorburg in 2040 aan de beurt is om over te gaan op schone energie. Dat vond de energiecommissie – die is opgericht door de Wijkvereniging Oud Voorburg – te lang duren. Het Krantje over aanpak verduurzamen door buurtteams […]

Verduurzamen doe je samen

Hoe maak je onze mooie jaren dertig woningen klaar voor een meer duurzame toekomst? Om die vraag te beantwoorden staat dit najaar een serie voorlichtingsavonden gepland. De gemeente trapt af met en online sessie op maandag 3 oktober. Die richt zich op isolatie-maatregelen en is bedoeld voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het is dus een […]

De gemeente nodigt u uit mee te denken

Wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn? Dat is de centrale vraag bij het opstellen van de omgevingsvisie, die gaat over hoe we in de toekomst in Leidschendam-Voorburg leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Op woensdag 21 september (Raadhuis) of op maandag 26 september (digitaal) informeren wij u graag over het plan […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!