Nieuw onderzoek lightrail Binckhorst-Voorburg-Zoetermeer en Binckhorst-Rijswijk-Delft

Toch nader onderzoek naar openbaar vervoer Binckhorst-Voorburg-Delft en Binckhorst-Rijswijk-Delft Op 13 oktober 2020 hebben we onze zienswijze ingediend waarin we duidelijk maken dat nieuwe infrastructuur alleen kan worden aangelegd in als het ondergronds gaat. In toekomst (2040) is het namelijk de bedoeling de nieuwe lijn door te trekken naar Zoetermeer. Het tracé van Binckhorst naar […]

In memoriam Ineke Verbeek, voorzitter van 1997-2014

Ineke Verbeek, 17 jaar voorzitter van onze wijkvereniging, is op 6 mei 2021 overleden. In juli zou zij 90 jaar zijn geworden. Vele jaren was zij het prominente gezicht van wijkvereniging Oud Voorburg. Als voorzitter maakte zij zich sterk om het cultureel erfgoed te behouden dat zo beeldbepalend is in onze wijk. Met evenveel inzet […]

Lightrail: inloopsessie voor alle bewoners uit de omgeving 10 mei 2021

Tweede inloopsessie op 10 mei 2021. U kunt zich inhscrijven via mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl    Bewonersplatform In de omgeving van de tracé’s door Voorburg West naar Delft en via het Stationsplein naar Zoetermeer zijn uitnodigingen bezorgd om deel te nemen aan een bewonersplatform. 21 bewoners hebben zich opgegeven. Dit bewonersplatform blijft in elk geval tot eind […]

Lightrail: Nota van Antwoord op ingediende zienswijzen

Quickscan naar alternatieve route wordt toegevoegd Twee extra routes worden toegevoegd. Het gaat om het traject tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst en Station Voorburg en een aansluiting richting Delft. Naast de route via de Maanweg wordt nu gekeken naar een route via de Zonweg en Regulusweg. Verder wordt een route via de Binckhorstlaan en […]

Subsidie isolerende maatregelen vanaf 1 februari 2021

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen vanaf 1 febriari 2021 9.00 uur subsidie aanvragen voor isolerende maatregelen aan hun huis. Aanvragen worden  behandeld op volgorde van binnenkomst. Zie voor meer informatie over de regeling www.lv.nl/subsidies. Subsidieregeling De subsidieregeling richt zich  op maatregelen zoals een groen dak, dak-, vloer-, muurisolatie en HR++Glas. Hiervoor is in […]

Zeg nee tegen lightrail-tracé

Lightrail van Binckhorst via Voorburg naar Zoetermeer? De plannen hebben ter inzage gelegen reden voor het Wijkbestuur van Oud Voorburg om een zienswijze in te dienen  bij het “bevoegd gezag”:  De Colleges van B&W van Den Haag en ook Leidschendam-Voorburg. De plannen voor een nieuwe railverbinding vormen een bedreiging voor de leefbaarheid van een dorp […]