Zoek
Sluit dit zoekvak.

Acties in de buurten rond de Van Deventerlaan en de Vijverhof

Geachte buurtbewoner,

Zoals u bekend, moet er in verband met de klimaatverandering veel veranderen aan onze woningen om ze klaar te maken voor de toekomst. Velen van ons vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen.

Het bestuur van de wijkvereniging Oud Voorburg heeft ons vijven begin 2021 gevraagd een “Energietransitie Commissie” te vormen (www.wvov.nl/commissie/energietransitie), om als burgerinitiatief de problematiek van de verduurzaming van de woningen in onze wijk te bestuderen en medebewoners te helpen bij de energietransitie.

Via een enquête willen we de behoeften van de buurten rond ‘Van Deventerlaan’ en ‘Vijverhof’ polsen, waarna we kunnen onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden richting een duurzamere wijk. Graag horen wij welke wensen u heeft voor het verduurzamen van uw huis. Ook zoeken we buurtgenoten die willen meedoen in een buurtteam.

Vul de enquête in via bit.ly/3IHDky7 of scan de QR-code. Mocht u deze liever op papier invullen, dan kunt u contact opnemen met één van ons. Het invullen verplicht u overigens tot niets en wij zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens 1). Dit is een initiatief van de Wijkvereniging Oud Voorburg, samen met enkele bewoners van de wijk, NIET van de gemeente Leidschendam-Voorburg of van enige commerciële partij.

De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief. Op haar advies hebben we Stichting Buurkracht ingeschakeld, die veel ervaring heeft met het begeleiden van burgerinitiatieven.

Eventuele vragen kunnen aan ons gesteld worden via energie@wvov.nl

Met energieke groet,

Ton de Bueger, Westerlookade 29, tel: 06 2464 9565
Maarten de Groot, van Deventerplein 3, tel: 070 386 1451
Bram van Mannekes, Oosteinde 147, tel: 06 4302 7338
Tjaard Vermeulen, Vlietenburgstraat 12, tel: 06 4712 8054
Etienne Vollebregt, Vijverhof 17, tel: 06 2130 7324

1) Zie ook de privacyverklaring op de site van de wijkvereniging (www.wvov.nl)

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!