Zoek
Sluit dit zoekvak.

Initiatiatiefgroep Huygenstunnel

V.l.n.r. Rogier Krabbendam – VNO-NCW Regio West; Kees van der Leer – historicus Historische Vereniging Voorburg; Koos Ris – management, marketing en communicatie: Bert Winter – Stedenbouwkundige; Joost Heuvelink – Mooi Voorburg, initiator Huygens Tuin; Jeroen Trimbos – architect; Berthie de Zwart – Wijkvereniging Oud Voorburg; Wang Choy – bestuurslid Vereniging Hofwijck; Judith Geelen- actief voor HOV-lijn, Wormenhotel; Lodewijk van Vliet – Mooi Voorburg; Maarten Drabbe – Wijkvereniging Oud Voorburg. Robert Langen en Bram van Mannekes – Wijkvereniging Oud Voorburg ontbreken.

BURGERINITIATIEF

De initiatiefgroep “Huygenstunnel” (IGH) is een burgerinitiatief en heeft als doel het stimuleren van de realisatie van een tunnel die o.a. het autoverkeer van de A12 en het OV door Voorburg ondergronds brengt en de tuin van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck in de originele staat herstellen.

LEDEN VAN DE INITIATIEFGROEP

In principe zijn alle partijen die betrokken zijn bij en/of belang hebben bij de realisatie van de Huygenstunnel welkom in het IGH. Dat kunnen organisaties zijn zoals Mooi Voorburg, Hofwijck en Wijkverenigingen. Het kunnen ook geïnteresseerde commerciële partijen zijn of brancheverenigingen. Het kunnen betrokken burgers zijn.

ROL IGH

Het IGH wil als vliegwiel en katalysator partijen  stimuleren te om de Huygenstunnel en het herstel van buitenplaats Hofwijck te realiseren.
Het IGH creëert enthousiasme voor het project door te informeren, te verbinden, kennis te ontwikkelen, kennis en ervaring te delen, vraagstukken te agenderen.

ACTIVITEITEN IGH

Daartoe organiseert het IGH ontmoetingen, gesprekken, evenementen en netwerken. Daarin worden de ontwikkelingen rondom de Huygenstunnel besproken, oplossingsruimte voor problemen gezocht en begrip voor de mogelijkheden en restricties van de stakeholders gekweekt.

WEBSITE

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!