Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom bij de Wijkvereniging

Wijkvereniging Oud Voorburg zet zich sinds 1976 in voor een leefbare wijk en een groene woonomgeving, waarin het karakter van kleinschaligheid en “Beschermd Dorpsgezicht” behouden blijft. Deze wijk omvat het gebied tussen station Voorburg en station Leidschendam-Voorburg, de Vliet aan de zuidkant en de Broeksloot aan de noordkant. Op 1 januari 2016 heeft de Wijkvereniging circa 600 leden, dat is ongeveer 19% van het adressenbestand.

Ze zet zich in voor alle bewoners, leden en niet-leden, van Oud Voorburg.

Doel van de vereniging is een veilig en aangenaam woonklimaat in de wijk, dat het wonen en leven prettig maakt voor jong en oud. De activiteiten van de vereniging zijn vooral gericht op het behartigen van de belangen van de bewoners.

De wijk is rijk aan historie, monumenten, water en groen. Het behoud daarvan vraagt aandacht en zorg. Ook gaat de wijk, mede onder invloed van de gemeente, andere overheden, de bewoners en bedrijven, mee met de tijd. Dat maakt, dat er soms dilemma’s ontstaan waarbij het belang van bewoners in het geding is, bijvoorbeeld bij bouwen of slopen van panden, bij het kappen of juist behouden van bomen of bij verkeersmaatregelen.

Het bestuur van de vereniging treedt in zulke situaties op namens de bewoner(s). Daarvoor is er geregeld overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg, politiek en ambtenaren. Ook heeft het bestuur een netwerk opgebouwd voor contact en samenwerking met de gemeente, diverse deskundigen, met de andere wijkverenigingen in de gemeente en met verschillende lokale organisaties, zoals de stichting Mooi Voorburg en de vereniging Houdt Vlietrand Groen.

Vanzelfsprekend is er contact met de leden en overige bewoners van de wijk onder andere door de Wijkkrant en de Algemene Jaarvergadering. Ook via deze website zijn uw vragen en suggesties steeds welkom bij het bestuur van de wijkvereniging en bij de contactpersonen in iedere deelwijk.

Anneloes Blok, Berthie de Zwart, Bram van Mannekes, Diederik Visser, Marga Beute-van Soest, Wilma Romeyn

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!