Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorbeeld-zienswijze tram door Voorburg-West

Indienen zienswijze CID-Binckhorst vóór 19 september
Stelt u zich eens voor. 2040-2050: de Utrechtsebaan (A12) ligt in een tunnel onder de Vliet door, de trein en de sneltram ook. Het Marianneviaduct is afgebroken. Vanaf de Herenstraat en de Laan van Nieuw Oosteinde kijk je zo op het herstelde tuin van Huygens’ Hofwijck.

Utopie? Misschien. Onrealistisch, nee. Maar dan moeten we er als inwoners van Oud-Voorburg NU wel iets voor doen. Daar kunt u iets aan doen.

Op dit moment (tot 19 september) kunnen alle inwoners een zienswijze indienen over de aanleg van openbaar vervoer in de Binckhorst. U heeft er misschien over gelezen in Het Krantje en onze wijkkrant. Door de zienswijze op de plannen voor OV in de Binckhorst – en via de Binckhorst naar Zoetermeer en Delft – in te dienen kunnen we proberen om:

  • De Binckhorst-tram richting Voorburg station voorlopig tenminste gelijkvloers en wellicht onder de grond te krijgen
  • Te voorkomen dat die tram over Opa’s veldje en naast Hofwijck over Voorburg heen gaat
  • De ecologische zone van de Broeksloot volledig in stand te houden en te verhinderen dat het water langs de Huygenstraverse gedempt wordt en de Huygenstraverse zelf ook in stand houden
  • A12/Utrechtsebaan, NS-spoor en die tram in de toekomst onder Vliet door te laten gaan
  • Wellicht ook de Utrechtsebaan tot dichtbij Den Haag CS onder de grond te krijgen
  • De Binckhorst-tram richting Rijswijk en Delft via de Voorburgse Binckhorstlaan (totaal ongeschikt voor een sneltram) en Prinses Mariannelaan helemaal af te wijzen. De straten in Voorburg West bereikbaar te houden. De tram over de Geestbrug zal doorgaand verkeer belemmeren. Plan verwijst naar Westvlietweg: momenteel al veel te druk en onveilig.

Er zijn nog veel stappen nodig om gewoon naar Hofwijck te kunnen kijken vanaf de Herenstraat, en de race is zeker niet gelopen. Maar als onze zienswijzen en die van honderden andere inwoners van Voorburg-West en Oud-Voorburg niet worden ingediend, dan is die kans in ieder geval verkeken.

Het bestuur van Oud Voorburg heeft een voorbeeld-zienswijze opgesteld en u kunt die naar wens aanvullen met aspecten uit de uitgebreide zienswijze. Deze uiteindelijke gezamenlijke versie wordt breed verspreid in Voorburg West en Oud Voorburg, zodat een ieder die kan gebruiken om aan te vullen met eigen zienswijzen en in te dienen.

Klik hier voor Model-zienswijze

Klik hier voor Zienswijze uitgebreid

Scan deze QR-code met uw mobiele telefoon en teken de petitie

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!