Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Groene Vlietzone

Op 10 september 2021 hebben we wethouder Floor Kist en de betrokken ambtenaren ontvangen en rondgeleid door de Vlietzone. In de kantine van Tuinenpark De Groene Zoom hebben we aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van Wijkvereniging Leidschendam Oud Zuid, Houdt Vlietrand Groen en de volkstuinverenigingen Leeuwenbergh, Park RijnSchie en De Groene Zoom. Na een rondwandeling over het Tuinenpark De Groene Zoom zijn we op de fiets gestapt en van de NS werkplaats naar het viaduct van de Utrechtsebaan gefietst. Onderweg kunnen praten over hoe het nu is en hoe we het graag willen.

Op 17 september 2021 zijn de Haagse wethouders en de betrokken ambtenaren op bezoek geweest. Gastheer was de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. De Haagse wethouders hadden aangegeven input te verwachten van bewoners en belangenorganisaties. De Vlietzoom Alliantie heeft een presentatie gegeven waar onze gezamenlijke visie heel duidelijk tot uiting kwam. Daarna zijn we gaan fietsen. In goede samenwerking met de Vlietzoom Alliantie en de Vereniging Houdt Vlietrand Groen hebben we de volle aandacht op de Vlietzone kunnen vestigen. De wethouders hadden ruim de tijd voor ons genomen.

Eind oktober: een mooi moment. De Provincie organiseert de lang verwachte bijeenkomst voor de “stakeholders”. Op 15 november 2021 in de aula van het Wellant College, nu Yuverta Westvliet geheten. Kennismaken met de deskundigen van  Bosch Slabbers Landschapsarchitecten. Binnen een week waren de Corona omstandigheden alweer zo dat het toch online moest gaan gebeuren. De organisatie was goed. De 50 deelnemers werden opgesplitst in groepjes met “stakeholders” en ambtenaren van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Provincie en Hoogheemraadschap Delfland. De groene stakeholders waar wij mee samenwerken hebben in grote lijnen dezelfde ideeën over de toekomst voor een groene Vlietzone. De bijeenkomst was voor de Vlietzone gelegen tussen Leiden en Delft. Een veel groter gebied dan wat wij als inwoners van Voorburg de Vlietzone noemen. Ons deel, tegenover Oud Voorburg en Voorburg West, wordt nu de Vlietzoom genoemd.

In juni j.l. schreven we over onze zorgen over het bedrijventerrein tegenover Huygens’Hofwijck. Een woon-werkakkoord voor de Haagse regio moet duidelijk maken in welke mate het bedrijven zal kunnen uitbreiden. Den Haag moet komen met een Ambitiedocument A4-Vlietzone en een Nota van Uitgangspunten GAVI-kavel waar de aanleg van een tramremise wordt onderzocht. Die drie documenten zullen duidelijk maken in welke mate onze participatie invloed zal kunnen hebben op de toekomst van de Vlietzoom. Maar ze zijn nog steeds niet openbaar. We zijn nog net zover als geschreven staat in het wijkblad van juni 2021.

Voor de provincie hebben we in januari 2021 een notitie opgesteld voor een aantrekkelijke groene Vlietzone langs de historische trekvaart, waarbij duurzaamheid voorop staat. De notitie WOV Visie Vlietzone voor PZH (21-01)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!