Zoek
Sluit dit zoekvak.

Locale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW)

Om de klimaatdoelen te halen heeft de gemeente LV een Lokale Energie Strategie (LES) en een TransitieVisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin wordt de vormgeving van de energietransitie tot 2050 beschreven. Onder andere wordt beschreven, wat er nodig is om de energie- en warmte-huishoudingen binnen de wijken te verduurzamen (energiebesparing, elektriciteitsopwek, van het aardgas af, etc….), en ook hoe alle belanghebbenden daarbij betrokken kunnen worden.

De gemeente heeft de concepten van LES en TVW ter inzage gelegd. Tot 15 september konden burgers commentaar geven. Omdat deze plannen ons allemaal aangaan en onze wijken zullen raken, heeft de Energietransitiecommissie commentaar geleverd namens de Wijkvereniging Oud Voorburg.  Alle ingestuurde commentaren worden samen met de definitieve LES en TVW naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zie hier de  Inspraakreactie van Wijkvereniging Oud Voorburg

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!