Zoek
Sluit dit zoekvak.

De gemeente nodigt u uit mee te denken

Wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn? Dat is de centrale vraag bij het opstellen van de omgevingsvisie, die gaat over hoe we in de toekomst in Leidschendam-Voorburg leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Op woensdag 21 september (Raadhuis) of op maandag 26 september (digitaal) informeren wij u graag over het plan van aanpak en horen daarbij graag wat u belangrijk vindt.

Wie in Leidschendam-Voorburg woont, ervaart het zelf: Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woongemeente. Om de gebiedskwaliteiten te behouden en te versterken, wordt de omgevingsvisie opgesteld.

Een visie die alle ruimtelijke ontwikkelingen in gezamenlijkheid bekijkt en richting bepaalt. Die hierbij ook rekening houdt met beleid over voorzieningen en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Een visie die keuzes maakt over wat de gemeente wel maar ook wat de gemeente niet wil. Met aandacht voor het stedelijk gebied, het buitengebied en de regionale samenhang.

Deelt u ook uw ideeën en wensen via het reactieformulier of komt u naar één van onze bijeenkomsten? Ik vertrouw op uw bijdrage en hoop u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, Myrthe Jongerius

Ambtelijk opdrachtgever Omgevingsvisie

OmgevingsvisieIn gesprek met LV

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!