Zoek
Sluit dit zoekvak.

In Memoriam Nancy van der Putten

In Memoriam Nancy van der Putten, redacteur van 2007 tot 2015

Nancy van der Putten, 8 jaar redacteur van het wijkblad van wijkvereniging Oud Voorburg, is op 31 oktober 2021 overleden. Nancy kwam in 2007 kennismaken met het bestuur. Na vele jaren in Brabant te hebben gewoond kwam ze terug in het Haagse. Niet de grote stad maar het dorpse van Oud Voorburg heeft haar toen laten besluiten hier te komen wonen. De communicatie met de bewoners, daar had ze zin in. In die 8 jaar heeft Nancy over 26 nummers de redactie gevoerd. Met veel enthousiasme en evenveel stress met als resultaat een weergave van wat er in onze mooie wijk de moeite waard was om over te communiceren.

Door de Herenstraat wandelen en gesprekjes voeren. Interviews met zowel nieuwe als “oude” ondernemers. De verhalen optekenen van bewoners die al een mensenleven lang in Oud Voorburg woonden. Daar genoot ze van.

Nancy was ook altijd aanwezig bij de bestuursgaderingen en een aantal onderwerpen hadden haar speciale belangstelling. Zoals de luchtkwaliteit voor de bewoners langs de Utrechtsebaan. Ze had goede contacten met de mensen van Milieudefensie. In die tijd was er een meetpunt, een Palmes-buis, aan een gevel op de Parkweg, onderaan de Utrechtsebaan. De komst van een commerciële helihaven bij het Prins Clausplein. Voorlichting over inbraakpreventie. De Oude Kerk vol geïnteresseerde bewoners. Dan had Nancy een actieve rol. Daarom is ze, in wat uiteindelijk haar laatste jaar in Voorburg bleek, ook bestuurslid geworden.

Nancy wilde graag verhuizen naar een woonplek dicht bij de duinen. Dat lukte wonderbaarlijk snel. In 2016 is ze verhuisd. We hebben gezellig contact gehouden. Het is extra verdrietig om in deze bijzondere tijden iemand te verliezen. We hebben dikwijls afspraakjes gepland die niet door konden gaan.

Op 31 oktober 2021 is Nancy in Den Haag overleden.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!