Zoek
Sluit dit zoekvak.

Energietransitie

Verduurzamen doe je samen

Hoe maak je onze mooie jaren dertig woningen klaar voor een meer duurzame toekomst? Om die vraag te beantwoorden staat dit najaar een serie voorlichtingsavonden gepland.

De gemeente trapt af met en online sessie op maandag 3 oktober. Die richt zich op isolatie-maatregelen en is bedoeld voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het is dus een algemene inleiding op het onderwerp isolatie.

Op maandag 17 oktober hebben wij als buurt (Oud Voorburg ten noorden van de Parkweg) een informatieavond georganiseerd over mogelijkheden om onze jaren 30 woningen te isoleren. Onafhankelijke experts van het Regionaal Energie Loket (REL) hebben 5 representatieve woningen onderzocht op mogelijkheden. De resultaten daarvan worden gedeeld: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en het isoleren van ramen en deuren.

Aansluitend is het mogelijk om met de expert van het REL en de door het REL geselecteerde leveranciers van gedachten te wisselen. En er is persoonlijk contact met buren in vergelijkbare situatie. De informatie is dus heel specifiek voor onze jaren 30 huizen

Op maandag 31/10 praten we jullie bij over de mogelijkheden van zonnepanelen. Ook hier zijn leveranciers aanwezig en wordt op basis van de onderzochte huizen informatie gedeeld. Aansluitend is het mogelijk met experts en leveranciers te spreken.

Op maandag 7/11 richten we onze aandacht op warmtepompen. Ook hier zijn de ervaringen met de onderzochte huizen het startpunt voor een praktische informatieve avond. De aanwezige leveranciers kunnen u gericht adviseren.

Samenvattend

Ma 3/10 19:30 u Online Algemene voorlichtende sessie over isolatie Alle inwoners gemeente L-V
Ma 17/10 20:00 u Dalton Voorburg Informatie avond over isolatie, obv onderzochte woningen Oud Voorburg Noord
Ma 31/10 20:00 u Dalton Voorburg Informatie avond over zonnepanelen, obv onderzochte woningen Oud Voorburg Noord
Ma 7/11 20:00 u Dalton Voorburg Informatie avond over warmtepompen, obv onderzochte woningen Oud Voorburg Noord

 

Dat is veel informatie. We hebben ons best gedaan die informatie zo relevant en onafhankelijk mogelijk te maken. We hopen jullie te zien bij de verschillende sessies en praktische adviezen aan te bieden waar je mee aan de slag kan.

Tot ziens!

Namens de Oud Voorburgse buurtteams

Karen Hazelaar, Peter den Dekker, Hein Vettewinkel, Jan-Willem de Koning

Wil je meer weten over de 3 buurtteams (isolatie, zonnepanelen en warmtepompen ? Kijk dan op https://oud-voorburg.buurkracht-online.nl/

Zeer hoge belangstelling verduurzamen Van Deventerlaan en Vijverhof buurten

Beste Buurtgenoot,

In bijgaande presentatie treft u de belangrijkste resultaten van de enquête die we samen met de stichting Buurkracht hebben gehouden over de behoefte aan het verduurzamen van de buurt .

De respons was verrassend hoog. Van de circa 600 woningeigenaren in de buurten rond van Deventerlaan en Vijverhof hebben 258 buurtgenoten de enquête ingevuld, dat is 43%. Dit betekent dat er grote belangstelling is om de eigen woning qua duurzaamheid te verbeteren en te onderzoeken of dit gezamenlijk kan gebeuren.

Als commissie Energietransitie van de wijkvereniging zijn we erg blij met deze respons. En we beseffen ook dat het verwachtingen schept. Gelukkig hebben 41 buurtgenoten zich gemeld om actief mee te helpen: dat is geweldig, want alleen samen kunnen we deze uitdaging aan.

Uit de enquête volgt dat het opzetten van 3 trajecten welkom is:  isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Met de enquêteresultaten in de hand hebben wij een gesprek gevoerd met de gemeente om hulp te vragen bij het verder begeleiden van de trajecten, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. De gemeente heeft gezegd open te staan voor dit initiatief  We zullen een en ander de komende weken verder met de gemeente afstemmen.

Met het terugkoppelen van de enquêteresultaten naar de buurtbewoners hebben we de eerste stap gezet van de reis die we samen gaan aken. Er zullen nog vele stappen volgen.

Open hier de presentatie

 

 

Acties in de buurten rond de Van Deventerlaan en de Vijverhof

Geachte buurtbewoner,

Zoals u bekend, moet er in verband met de klimaatverandering veel veranderen aan onze woningen om ze klaar te maken voor de toekomst. Velen van ons vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen.

Het bestuur van de wijkvereniging Oud Voorburg heeft ons vijven begin 2021 gevraagd een “Energietransitie Commissie” te vormen (www.wvov.nl/commissie/energietransitie), om als burgerinitiatief de problematiek van de verduurzaming van de woningen in onze wijk te bestuderen en medebewoners te helpen bij de energietransitie.

Via een enquête willen we de behoeften van de buurten rond ‘Van Deventerlaan’ en ‘Vijverhof’ polsen, waarna we kunnen onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden richting een duurzamere wijk. Graag horen wij welke wensen u heeft voor het verduurzamen van uw huis. Ook zoeken we buurtgenoten die willen meedoen in een buurtteam.

Vul de enquête in via bit.ly/3IHDky7 of scan de QR-code. Mocht u deze liever op papier invullen, dan kunt u contact opnemen met één van ons. Het invullen verplicht u overigens tot niets en wij zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens 1). Dit is een initiatief van de Wijkvereniging Oud Voorburg, samen met enkele bewoners van de wijk, NIET van de gemeente Leidschendam-Voorburg of van enige commerciële partij.

De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief. Op haar advies hebben we Stichting Buurkracht ingeschakeld, die veel ervaring heeft met het begeleiden van burgerinitiatieven.

Eventuele vragen kunnen aan ons gesteld worden via energie@wvov.nl

Met energieke groet,

Ton de Bueger, Westerlookade 29, tel: 06 2464 9565
Maarten de Groot, van Deventerplein 3, tel: 070 386 1451
Bram van Mannekes, Oosteinde 147, tel: 06 4302 7338
Tjaard Vermeulen, Vlietenburgstraat 12, tel: 06 4712 8054
Etienne Vollebregt, Vijverhof 17, tel: 06 2130 7324

1) Zie ook de privacyverklaring op de site van de wijkvereniging (www.wvov.nl)

 

Locale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW)

Om de klimaatdoelen te halen heeft de gemeente LV een Lokale Energie Strategie (LES) en een TransitieVisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin wordt de vormgeving van de energietransitie tot 2050 beschreven. Onder andere wordt beschreven, wat er nodig is om de energie- en warmte-huishoudingen binnen de wijken te verduurzamen (energiebesparing, elektriciteitsopwek, van het aardgas af, etc….), en ook hoe alle belanghebbenden daarbij betrokken kunnen worden.

De gemeente heeft de concepten van LES en TVW ter inzage gelegd. Tot 15 september konden burgers commentaar geven. Omdat deze plannen ons allemaal aangaan en onze wijken zullen raken, heeft de Energietransitiecommissie commentaar geleverd namens de Wijkvereniging Oud Voorburg.  Alle ingestuurde commentaren worden samen met de definitieve LES en TVW naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zie hier de  Inspraakreactie van Wijkvereniging Oud Voorburg

Oprichting Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’

Het bestuur van de Wijkvereniging “Oud Voorburg” heeft begin 2021 een Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ opgericht om de medebewoners van de wijk te helpen in de energietransitie. De doelstellingen zijn uitgewerkt. De commissie bestaat uit Ton de Bueger, Maarten de Groot, Tjaard Vermeulen, Etienne Vollebregt en bestuurslid Bram van Mannekes.

Zie hier de doelstellingen

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!