Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzaamheid, wat betekent dat voor ons?

Daarover praten wij aansluitend op onze jaarvergadering. U bent van harte welkom op 15 mei 2019 om 20:15 uur  Locatie: Wijkcentrum De Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg. Het thema Duurzaamheid komt elke dag langs. Wethouder Van Eekelen zei onlangs bij de presentatie van haar beleid: “Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen”. Ze zet daarbij […]

Algemene Ledenvergadering 15 mei 2019

Onze leden zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering op 15 mei 2019. De agenda voor die vergadering is 2 weken geleden bezorgd. Hierbij de linkjes naar de documenten. Verslag ledenvergadering in 2018 en het jaarverslag over 2018, de financiële stukken zoals  Balans 2018, Baten-lasten 2018 en begroting 2019, Toelichting Baten-Lasten 2018 en Begroting 2019 . Het formele deel van de vergadering […]

Uitnodiging van Rijkswaterstaat: informatie N14 ongelijkvloerse kruisingen

Datum: Donderdag 6 december 2018 Locatie: Fletcher Hotel, Weigelia 22, 2262 AB Leidschendam Tijd: 19.00 uur – 21.30 uur   In oktober jl. heeft Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden die er zijn om de doorstroming van het verkeer op de N14 te verbeteren. Er zijn toen varianten gepresenteerd en veel inwoners hebben daar […]

Zorgen over verkeerssituatie nieuwe Leidsenhage

Zorgen over verkeerssituatie Hoe zal de verkeerssituatie in Voorburg zich ontwikkelen na de opening van de Mall of the Netherlands (voorheen Leidsenhage)? Hoe groot zal de overlast zijn bij de geplande werkzaamheden aan de N14? In ieder geval is het onduidelijk welke verbeteringen met de huidige plannen uiteindelijk behaald zullen worden. We zijn vooral bang […]

Helihaven Prins Clausplein

De gemeente Den Haag heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgelegd dat in Den Haag geen ruimte is voor een helihaven en dat dit betekent dat het college haar steun voor de komst van helihaven in Ypenburg intrekt. In augustus bleek dat er toch werkzaamheden werden uitgevoerd aan de weg die naar het platform loopt. De […]

Wijkwandeling 3 mei 2018

  Wijkvereniging Oud Voorburg claimt eigen wandeling in kader van omgevingsvisie. De wijkvereniging kwam er in de geplande wijkwandelingen bekaaid af. Oud Voorburg is tenslotte veel meer dan alleen het Huygenskwartier. Bij de wandeling in combinatie met Voorburg West kwam niet veel meer dan dat aan bod. Daardoor was er vandaag, woensdag 3 mei, op […]

Omgevingsvisie: gemeente in gesprek met bewoners

In gesprek over de toekomst van onze leefomgeving Doet u mee? Uw mening is waardevol bij het opstellen van een “omgevingsvisie”. Een langetermijnvisie die over uw leefomgeving gaat. Over hoe we om willen gaan met bijvoorbeeld ruimte en water, milieu en natuur, verkeer, vervoer maar ook met gezondheid en sociale voorzieningen. In 2017 sprak de […]

Algemene ledenvergadering 25 april 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering woensdag 25 april 2018 19:30 uur in De Oranjehoek. Zo’n laatste jaar voor de verkiezingen is er altijd veel te doen in onze gemeente. 2017 was dan ook een druk jaar voor de wijkvereniging. Tijdens deze vergadering zullen we daarvan verslag doen en aangeven wat ons dit jaar te wachten staat. In dat […]

Schets je tuin 22 maart 2018

Op uitnodiging van de gemeente, in het kader de Operatie Steenbreek, hebben 20 deelnemers een middag en een avond in de kantine van Tuinenpark De Groene Zoom, onder leiding van Madelon Oostwoud een nieuw ontwerp voor hun tuin geschetst. Meer ruimte voor gezond en sfeervol groen. Met aandacht voor eetbare planten. Aandacht voor het zelf […]

Workshop “Schets je tuin” 22 maart 2018

De workshops worden gratis aangeboden door de gemeente in samenwerking met Wijkvereniging Oud Voorburg en Tuinenpark De Groene Zoom. Het is een actie in het kader van Operatie Steenbreek: steentje er uit, plantje er in. Op donderdag 22 maart zal Madelon Oostwoud twee workshops “Schets je tuin” geven. Tijdens de workshops begeleidt Madelon de deelnemers […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!