Duurzaamheid, wat betekent dat voor ons?

Daarover praten wij aansluitend op onze jaarvergadering.

U bent van harte welkom op 15 mei 2019 om 20:15 uur 

Locatie: Wijkcentrum De Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.

Het thema Duurzaamheid komt elke dag langs. Wethouder Van Eekelen zei onlangs bij de presentatie van haar beleid: “Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen”. Ze zet daarbij in op een wijkgerichte aanpak. Wat betekent dat voor ons in Oud Voorburg? Is het zo duidelijk en eenvoudig? We zijn blij met onze gastsprekers.

We beginnen met een toelichting op het “uitvoeringsprogramma Duurzaamheid” van de gemeente, door Anouk Schönau, programma coördinator en Hanne Regeer, medewerker Duurzaamheid. Dit programma wordt door de gemeente op zaterdag 15 juni tijdens een interactieve kick-off bijeenkomst op het gemeentehuis voorgelegd aan inwoners. Op basis van die input stelt het college een definitieve versie vast die na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Daarna volgt Guus Goris van het kernteam “Voorburg West VerduurSamen”. De bewoners in West willen zelf actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor hun kinderen. Hoe pakken ze dit aan? Guus Goris heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor energietransitie in Voorburg West. Op korte termijn gaat het om energie besparen en op lange termijn om energie opwekken. Welke tips geeft hij ons mee om ook in Oud Voorburg draagvlak te creeëren.

Wijkcentrum De Oranjehoek

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!