Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Ledenvergadering 15 mei 2019

Onze leden zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering op 15 mei 2019. De agenda voor die vergadering is 2 weken geleden bezorgd. Hierbij de linkjes naar de documenten.

Verslag ledenvergadering in 2018 en het jaarverslag over 2018, de financiële stukken zoals  Balans 2018, Baten-lasten 2018 en begroting 2019, Toelichting Baten-Lasten 2018 en Begroting 2019 .

Het formele deel van de vergadering begint om 19.30 uur. Om ongeveer 20.15 uur komen onze gastsprekers aan het woord. Ook niet-leden zijn dan van harte welkom.

Wijkcentrum De Oranjehoek

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!