Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zorgen over verkeerssituatie nieuwe Leidsenhage

Zorgen over verkeerssituatie

Hoe zal de verkeerssituatie in Voorburg zich ontwikkelen na de opening van de Mall of the Netherlands (voorheen Leidsenhage)? Hoe groot zal de overlast zijn bij de geplande werkzaamheden aan de N14? In ieder geval is het onduidelijk welke verbeteringen met de huidige plannen uiteindelijk behaald zullen worden. We zijn vooral bang voor extra drukte op de Vlietbruggen.

Namens u is het bestuur van de wijkvereniging actief betrokken bij alle studies voor de oeververbindingen over de Vliet. Het doel was al die jaren ‘het ontlasten van de bestaande Vlietbruggen’, met en zonder een extra oeververbinding. Alle veranderingen hebben grote invloed op de bereikbaarheid via de toegangswegen naar zowel Voorburg als Leidschendam  en zeker op die via de bruggen over de Vliet.

De onlangs gepresenteerde plannen van Rijkswaterstaat voor ongelijkvloerse kruisingen in de N14 stellen ons niet gerust. In tegendeel. De voorkeursvariant van Rijkswaterstaat lijkt de problemen op de lokale wegen groter te maken.

Onderdelen uit eerder verrichte studies worden nu ingevuld zonder na te gaan of de uitkomsten de gewenste positieve effecten hebben. Hierdoor kunnen ernstige lacunes en ongewenste neveneffecten ontstaan. Wij roepen de gemeenteraad op om de nodige acties te ondernemen:

  1. Wij willen dat het verkeersmodel voor de ongelijkvloerse kruisingen van de N14 worden uitgebreid zodat de effecten op het onderliggende wegennet en de Vlietbruggen zichtbaar worden.
  2. Dat verkeersmodel gebruiken voor het doorrekenen van de verkeerssituatie. Zowel tot de werkzaamheden van de N14 beginnen als tijdens die werkzaamheden.
  3. Op basis hiervan een actieprogramma formuleren.

 

De gemeenteraad vergadert hierover op 27 november en 11 december 2018

Foto: Omroep West

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!