Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wijkwandeling 3 mei 2018

 

Wijkvereniging Oud Voorburg claimt eigen wandeling in kader van omgevingsvisie.

De wijkvereniging kwam er in de geplande wijkwandelingen bekaaid af. Oud Voorburg is tenslotte veel meer dan alleen het Huygenskwartier. Bij de wandeling in combinatie met Voorburg West kwam niet veel meer dan dat aan bod. Daardoor was er vandaag, woensdag 3 mei, op verzoek van wijkvereniging Oud Voorburg een extra wandeling. Input halen voor de omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg. Daarvoor organiseren de wijkverenigingen op verzoek van de gemeente wijkwandelingen. De gemeente stelt de routes samen op basis van o.a. aandachtspunten/gebieden die door de wijkverenigingen worden aangedragen. Er werd om 9.00 uur gestart bij Randstadrailstation Leidschendam-Voorburg. Samen met wethouder Lia de Ridder, gemeentelijke ambtenaren, de wijkmanager en bewoners werd de route langs de locaties, die voor nu en onze toekomst van belang zijn gelopen. Vraagstukken over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed kwamen op deze prachtige dag aan de orde. Ook werd gesproken over gezondheid en sociale voorzieningen en hoe wij hier samen op langere termijn mee om willen gaan. Af en toe ook best lastig om nu afwegingen te maken en vooruit te kijken naar 2040! Op 23 mei worden de wijkwandelingen geëvalueerd. Info over 23 mei kunt u lezen in het artikel hieronder en op de website van de gemeente .

De wijkwandeling door Oud Voorburg besteedde aandacht aan:
– Oosteinde 241/243/245
– Park Vronesteyn/uitzicht Westvlietweg
– Wijkerbrug/Wijkerlaan Verkeersafwikkeling v-n-o bruggen
– Vlietwijck/Oosteinde
– Oranjekwartier (oa vanwege voorgenomen sloopideeën)
– Huygenskwartier plan Waaijer/Museum/Lichtreclame
– Utrechtsebaan / Laan van NOI 1
– Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Kerk
– Laan van Haagvliet
– Juliana-Bernhardpark
– Van Deventerlaan/Laan van Swaensteijn
– Opstandingskerk
– Algemene verrommeling openbare ruimte: palen, bakken, plantsoenen etc.
– De invloed van / het uitzicht van bedrijventerreinen(plannen) Westvliet weg.
– A4 / A12: fijnstof en geluid
– Fysieke meetpunten luchtkwaliteit.

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!