Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uitnodiging van Rijkswaterstaat: informatie N14 ongelijkvloerse kruisingen

Datum: Donderdag 6 december 2018

Locatie: Fletcher Hotel, Weigelia 22, 2262 AB Leidschendam

Tijd: 19.00 uur – 21.30 uur

 

In oktober jl. heeft Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden die er zijn om de doorstroming van het verkeer op de N14 te verbeteren. Er zijn toen varianten gepresenteerd en veel inwoners hebben daar hun reactie op gegeven met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. Hiermee is een nieuwe variant ontwikkeld die de toegang tot de N14 makkelijker maakt. Deze willen we graag met u delen.

Er zijn in de nieuwe variant geen keerlussen en calamiteitendoorsteken meer nodig op de Monseigneur van Steelaan/Appelgaarde/Kersengaarde en de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Klaverweide.

De informatiebijeenkomst is bedoeld om u nader te informeren over deze nieuwe variant en dient tevens als informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg voor een advies van de gemeente aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

We realiseren ons dat deze uitnodiging vrij dicht op de avond zelf komt. Helaas was het niet mogelijk u eerder uit te nodigen omdat deze nieuwe variant onlangs is uitgewerkt.

Programma

Op vier verschillende tijdstippen geeft Rijkswaterstaat een presentatie. Dan wordt er een toelichting gegeven op deze variant. Er is geen inloop. De presentaties beginnen om:

  • 19.00 uur
  • 19.30 uur
  • 20.15 uur
  • 20.45 uur

Er kunnen maximaal 60 personen in de zaal. Indien de zaal vol is, kunt u wachten op de volgende presentatie of vooraf besluiten om op een later tijdstip te komen.

Vragen?

Kijk op www.a4haaglanden-n14.nl of bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Heeft u nog vragen over deze uitnodiging, dan kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via het emailadres: A4-Haaglanden-N14@rws.nl

Ik verwelkom u graag op 6 december.

Alwin Nijhuis, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Foto: Omroep West

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!