Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene ledenvergadering 25 april 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering woensdag 25 april 2018 19:30 uur in De Oranjehoek.

Zo’n laatste jaar voor de verkiezingen is er altijd veel te doen in onze gemeente. 2017 was dan ook een druk jaar voor de wijkvereniging. Tijdens deze vergadering zullen we daarvan verslag doen en aangeven wat ons dit jaar te wachten staat.

In dat kader hebben we ook twee interessante gastsprekers. Wijkagent Mirjam Passchier zal iets vertellen over haar ervaringen in onze wijk en uw eventuele vragen beantwoorden en de heer Wang Choy, bestuursvoorzitter Museum Swaensteyn, zal een toelichting geven op het plan voor het museum en nieuwe raadzaal in Huize Swaensteyn.

We beginnen om 19:30 uur met de gebruikelijke agendapunten. Na een korte koffiepauze geven we om 20:30 uur het woord aan onze gastsprekers. Na afloop kunnen we nog even napraten.

Hier staan de jaarstukken die om 19:30 uur op de agenda staan. Voor de 2017 Balans en de 2017 Baten-lasten begroting 2018. Voor het Verslag ledenvergadering 2017 . Voor het jaarverslag 2017.

Vanaf 20:30 uur zijn ook niet-leden van harte welkom voor de presentaties.

Wijkcentrum De Oranjehoek

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!