Zoek
Sluit dit zoekvak.

Omgevingsvisie: gemeente in gesprek met bewoners

In gesprek over de toekomst van onze leefomgeving

Doet u mee? Uw mening is waardevol bij het opstellen van een “omgevingsvisie”. Een langetermijnvisie die over uw leefomgeving gaat. Over hoe we om willen gaan met bijvoorbeeld ruimte en water, milieu en natuur, verkeer, vervoer maar ook met gezondheid en sociale voorzieningen.

In 2017 sprak de gemeente met inwoners, ondernemers en bezoekers over “Het toekomstbeeld LV op de kaart”, ambities op hoofdlijnen.

Dit jaar organiseert de gemeente de wijkwandelingen om samen te bekijken en te bespreken wat er belangrijk is voor de toekomst. Wat er beter kan of wat vooral zo moet blijven om prettig te kunnen wonen en werken.

Op initiatief van wijkvereniging Oud Voorburg is er op 3 mei 2018 een extra wijkwandeling in Oud Voorburg. We starten om 9.00 uur bij het Randstadrailstation Leidschendam-Voorburg en  eindigen rond 11 uur bij het andere station Voorburg. Verzamelpunt is het pleintje bij de fietswenstallingen naast station L-V.

Op 23 mei 2018 worden een aantal belangrijke thema’s uitgewerkt. Denkt u mee? aanmelden voor deze werksessie is noodzakelijk. De sessie over Voorburg wordt gehouden in de Raadzaal Swaensteijn van 19.30 tot 22.00 uur.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Op de website van de gemeente vindt u meer info over omgevingsvisie en het proces zoals korte samenvattingen van wat er al eerder is geïnventariseerd.

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!