Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van onze wijkvereniging vond, zoals gebruikelijk, midden april plaats in de Oranjehoek aan het Oosteinde. Heel fijn dat elk jaar weer trouwe leden onze vergadering bezoeken om ons bestuur décharge te verlenen. Dank aan de kascommissie c.q. Pieter van Daalen en Fred Ruoff.

Jeff van Zijl is toegetreden tot ons bestuur. Naast Jeff blijven de bestuursleden Diederik Visser, Marga Beute-van Soest, Bram van Mannekes, Berthie de Zwart, Wilma Romeyn en Anneloes Blok actief.

Tijdens de vergadering werd een vooruitblik op 2023 gegeven. Er staat veel te gebeuren komend jaar met onderwerpen als Omgevingsvisie, de Vlietzone en de dreiging van een slipdepot, lightrail en de toekomst van ons tuindorp het Emmastraatcomplex. Onze commissie die zich bezighoudt met energietransitie is enorm actief en zal zeker in 2023 van zich laten horen. Zie voor actuele informatie onze website www.wvov.nl

Het bestuur maakt zich zorgen over een teruglopend aantal leden. Een ledenaantal van rond de 600 blijft het uitgangspunt. Gelukkig blijft oud Voorburg enorm aantrekkelijk voor nieuwe bewoners en daar wordt ook hard aan gewerkt door de wijkvereniging. De vraag is hoe nieuwe bewoners hiervan het belang te laten inzien, zodat ze lid worden. De wijkkrant wordt huis aan huis bezorgd en daardoor denken veel bewoners al lid te zijn van de wijkvereniging.

Aan het eind van onze ledenvergadering mochten we wethouder Marcel Belt verwelkomen om vragen te stellen en met hem in gesprek te gaan. Het werd een levendig positief gesprek over hele diverse onderwerpen in de wijk. Veel dank aan onze wethouder.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!