Zoek
Sluit dit zoekvak.

Slibdepot Westvlietweg komt er niet

Slibdepot Westvlietweg komt er niet

De vergunning is wel verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Echter op 26 februari 2024  werd bekend dat de vergunninghouder de ODH heeft verzocht de vergunning in te trekken.

De verleende omgevingsvergunning was voor de op- en overslag van RKG-slib en diverse grondstoffen ten behoeve van wegenbouw met kenmerk ODH595051. De vergunninghouder heeft om intrekking verzocht omdat de activiteiten met betrekking tot RKG-slib niet zullen gaan plaatsvinden. Hiermee vervalt ook de vergunningplicht voor de locatie. De locatie is gelegen aan de Westvlietweg naast nummer 69 te Den Haag.

De activiteiten met betrekking tot de op- en overslag van diverse grondstoffen ten behoeve van de wegenbouw vinden wel plaats. Deze activiteiten zijn tevens gemeld middels een melding Activiteitenbesluit milieubeheer op 25 augustus 2023. Deze melding is op 4 september 2023 door de ODH akkoord bevonden middels hun brief met kenmerk ODH799279.

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!