Afvalbeleid enquete door gemeente

Wat heeft u nodig om uw afval nog beter te kunnen scheiden? Heeft u ideeën die daarbij kunnen helpen? Wat zou de gemeente kunnen doen? Zou u bijvoorbeeld meer afvalstoffenheffing willen betalen als u hierdoor minder afval hoeft te scheiden of minder ver naar een ondergrondse container hoeft te lopen, of als uw GFTe dan vaker wordt opgehaald? We horen het graag van u. Meedenken over het nieuwe afvalbeleid kan via een vragenlijst.

Uitkomst bewonersavonden

In oktober en november heeft de gemeente 5 bewonersavonden over afval georganiseerd. Deze avonden zijn door ongeveer 200 inwoners bezocht. Tijdens de bewonersavonden en via afval@lv.nl heeft de gemeente veel vragen en suggesties ontvangen van inwoners. Een deel van de suggesties en vragen zijn beantwoord via www.lv.nl/afvalscheiden.

Nieuwe vragenlijst

Een ander deel van de suggesties willen we voorleggen aan meer inwoners om te kijken of deze ideeën door meer mensen worden gedeeld. Dat geeft de gemeente een nog beter beeld van wat er speelt en welke veranderingen aan het afvalbeleid gewenst zijn. Daarom leggen we deze suggesties graag aan u voor via een vragenlijst. De vragenlijst staat op www.lv.nl/vragenlijstafval. Invullen kan tot en met 13 maart. Denkt u ook mee?

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!