Zoek
Sluit dit zoekvak.

Heliniet in beroep bij bestuursrechter

De vereniging Heliniet is het niet eens met met het afwijzen  van haar bezwaarschrift en heeft daarom een beroepschrift bij de bestuursrechter ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag besloot medio 2016 een omgevingsvergunning voor een helihaven te verlenen.

Kort daarna ging de vereniging Heliniet daartegen in bezwaar. Medio oktober heeft de vereniging haar bezwaren aan de Adviescommissie bezwaarschriften toegelicht. Op basis van het advies van deze commissie heeft het college eind december besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Heliniet is het daar niet mee eens. Een belangrijk argument is dat een aanvraag werd ingediend voor een hekwerk terwijl een omgevingsvergunning voor een helihaven werd verleend.

Bovendien werd aanvankelijk uitgegaan van de uitgebreide procedure. Uiteindelijk werd omdat termijnen waren verstreken de vergunning op basis van de reguliere procedure van rechtswege verleend. Dat is volgens Heliniet onterecht.

In samenwerking met Cees Advocaten heeft de vereniging Heliniet tegen afwijzing van het bezwaarschrift een beroepschrift bij de bestuursrechter ingediend.

http://www.heliniet.nl/heliniet-in-beroep-bij-bestuursrechter/

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!