Zienswijze helihaven

De wijkvereniging heeft op 30 december 2014 een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarin onze bezwaren tegen de komst van het HeliPlan aan de Spoorlaan in Den Haag benoemd worden. In de conclusie wordt gevraagd het voornemen voor een helihaven te heroverwegen en de aanvraag daartoe af te wijzen. Klik hier als u de hele brief wilt lezen. In totaal zijn er maar liefst 375 zienswijzen ingediend. Deze gigantische hoeveelheid zegt wel iets over het brede verzet tegen deze plannen. (13-1-2015)

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!