Zoek
Sluit dit zoekvak.

Helihaven Prins Clausplein

In de wijkkrant van oktober 2015 hebben we u geïnformeerd over de behandeling van de ontwerp-beschikking. Na een hoorzitting en vergaderingen door de Statencommissie en de Provinciale Staten is de luchthavenregeling op 14 oktober 2015 vastgesteld. Maar wel met de nodige beperkingen. Door een flink aantal aanvullende eisen is de initiatiefnemer (Heliplan) aanzienlijk beperkt in zijn mogelijkheden. Een domper voor Heliplan.

Zo is het aantal van 400 vluchten beperkt tot een maximum van 10 per dag en alleen tussen 07:00 uur en 19:00 uur en commerciële vluchten zijn uitgesloten. Er zal een klachtenregeling moeten komen en voor 1 april 2018 een evaluatie ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid en de economische gevolgen in Haaglanden. Ook een onderzoek naar locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een helihaven.

Tot op heden is de luchthavenregeling niet bekend gemaakt. In beroep gaan bij de Raad van State is daarom nog niet aan de orde. Voor zover ons bekend heeft de gemeente Den Haag nog geen tijdelijke ontheffing voor een omgevingsvergunning verleend. We hebben regelmatig contact met de Stichting Heliniet en de statenleden die onze belangen hebben meegewogen bij het debat in Provinciale Staten.

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!