Zoek
Sluit dit zoekvak.

Helihaven opnieuw zienswijze luchthavenregeling

Planologische ontwikkelingen, milieueisen en vele soorten vergunningen zijn van invloed op elkaar. Geen enkele partij lijkt haast te hebben. Met als gevolg dat we 27 en 28 augustus op 70 vluchten zijn getrakteerd.

Eind 2014 zijn er bijna 400 zienswijzen/bezwaar ingediend bij de Provincie Zuid Holland tegen de komst van een helikopterhaven voor 800 vluchten. Dat wil zeggen 400 starts en 400 landingen per jaar. De vele zienswijzen, insprekers bij de hoorzitting en gesprekken met leden van  Provinciale Staten hebben de Statenleden ervan overtuigd dat de heli-haven o.a. niet gebruikt mag worden voor commerciële rondvluchten, een maximum van 10 vluchten per dag en niet vliegen na 19:00 uur.

Heel belangrijk: Provinciale Staten heeft toen besloten dat er een goed beeld moet komen van het effect van de heli-haven op de omgeving door minimaal een jaar te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. Deze monitoring zou beginnen na inwerkingtreding van de regeling.

De inwerkingtreding is nog steeds niet mogelijk omdat er geen Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim is gegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De Luchthavenregeling loopt in april 2018 af en de toegezegde monitoring is nog niet begonnen. Vandaar dat er nu een nieuwe Luchthavenregeling ter inzage ligt waarin de vervaldatum is gewijzigd naar 1 april 2020. De voorwaarden wijzigen niet.

 

Het bestuur van Oud Voorburg heeft opnieuw een zienswijze ingediend.

Als bestuur van deze wijkvereniging doen we ons best ons te informeren en kennis op te bouwen door ons te verdiepen in al deze aspecten die onze leefomgeving beïnvloeden.

27 en 28 augustus 2017

In het weekend van 26/27 augustus hebben we flink last gehad van 70 “commerciële/pretvluchten” van het Prins Clausplein richting Amsterdam. De vergunninghouder Heliplan had een ontheffing voor 48 vliegtuigbewegingen (VTB). De Milieudienst Rijnmond heeft deze overtreding van de vergunning een bestuurlijk handhavingstraject gestart.

30 november 2017 Verklaring Veilig Luchtruim 

De Verklaring veilig luchtruim is gepubliceerd in de Staatscourant. Bezwaar maken is mogelijk tot 4 januari 2018.

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!