Geen heli haven naast onze wijk

helihavenneeDe wijkvereniging zal bezwaar maken (een zienswijze indienen) tegen het voornemen van de provincie om toestemming te geven voor de aanleg van een vliegveld voor helikopters. Die moet aan de Spoorlaan komen, naast het Prins Claus plein. Jaarlijks mogen er 800 vliegbewegingen worden uitgevoerd.

Wij wonen in een wijk die wordt omsloten door auto- en spoorwegen. Daarmee wordt de wijk al opgezadeld met verkeerslawaai en uitlaatgassen. Als daar meer herrie en vervuiling van helikopters bij komen, dan is dat een ernstige aantasting van ons leefplezier en onze gezondheid. Hier vliegen al geregeld helikopters boven onze hoofden, van politie of ambulance. Wij weten hoe veel last je van het lawaai hebt, zelfs als je binnen zit. Maar hopelijk vangen ze boeven of redden mensenlevens. Dan is de overlast te verdragen. Maar met een heli haven wordt geen enkel algemeen belang gediend.

Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe beter. Dus doet u vooral mee. Uw bezwaarschrift moet vóór 1 januari 2015 zijn ingediend. Meer informatie is te vinden op http://www.heliniet.nl en een concept bezwaarschrift vindt u hier(14-12-2014).

helihavennee

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!