Zoek
Sluit dit zoekvak.

Helihaven Prins Clausplein

In december 2014 zijn er 375 zienswijzen ingediend bij de Provincie tegen de komst van een helihaven aan de Spoorlaan. Oud Voorburg heeft een zienswijze ingediend. Geluidsoverlast en veiligheid zijn speerpunten, maar ook luchtkwaliteit is voor ons altijd belangrijk in ons toch al door verkeer belaagde wijk langs de A4 en de A12. Er gaan dagelijks helikopters landen en opstijgen aan de Spoorlaan.

In oktober 2015 is de luchthavenregeling door de Provincie vastgesteld. Wel is de ondernemer die daar wil gaan stijgen en landen in zijn mogelijkheden beperkt. Nu heeft de gemeente Den Haag een omgevingsvergunning verleend voor de helihaven. De Vereniging Heliniet is in bezwaar gegaan. In overleg met onze adviseurs is besloten dat Heliniet de bezwaarprocedure en eventuele juridische procedures zal voeren in samenwerking met EBH Elshof Advocaten. Oud Voorburg is lid geworden van de Vereniging Heliniet. Wij roepen ook inwoners van Voorburg op lid te worden van Heliniet. U begrijpt dat de expertise van advocaten in dit stadium geld kost en financiële bijdragen welkom zijn. Zie voor meer informatie over de inhoud van het bezwaarschrift en het lidmaatschap van Heliniet www.heliniet.nl 

De hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften vindt plaats op 26 september 2016.

 

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!