Helihaven Prins Clausplein

In december 2014 zijn er 375 zienswijzen ingediend bij de Provincie tegen de komst van een helihaven aan de Spoorlaan. Oud Voorburg heeft een zienswijze ingediend. Geluidsoverlast en veiligheid zijn speerpunten, maar ook luchtkwaliteit is voor ons altijd belangrijk in ons toch al door verkeer belaagde wijk langs de A4 en de A12. Er gaan […]

Helihaven Prins Clausplein

In de wijkkrant van oktober 2015 hebben we u geïnformeerd over de behandeling van de ontwerp-beschikking. Na een hoorzitting en vergaderingen door de Statencommissie en de Provinciale Staten is de luchthavenregeling op 14 oktober 2015 vastgesteld. Maar wel met de nodige beperkingen. Door een flink aantal aanvullende eisen is de initiatiefnemer (Heliplan) aanzienlijk beperkt in […]

Inloopbijeenkomst helihaven 8 april om 17.00 uur

Op woensdag 8 april 2015, tussen 17.00 en 19.00 uur, zijn geinteresseerden welkom bij een inloopbijeenkomst over de heli- landingsplaats op het Gavi-terrein bij het Valutapad achter zwembad Hofbad. Deskundigen van de provincie, Milieudienst Rijnmond, exploitant Heliplan en de gemeente Den Haag zijn aanwezig om u te informeren en vragen te beantwoorden over de helilandingsplaats. Indien […]

Nieuwe statuten en secretaris

Een geanimeerde en goed bezochte ledenvergadering keurde vanavond unaniem de nieuwe statuten voor de wijkvereniging goed. Daarna werd met luid applaus Nancy van der Putten gekozen als nieuwe secretaris. Zij was al  welbekend als eindredacteur van het wijkblad, een functie die ze overigens zal blijven bekleden. Vervolgens praatte voorzitter Anneloes Blok de vergadering bij over […]

Zienswijze helihaven

De wijkvereniging heeft op 30 december 2014 een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarin onze bezwaren tegen de komst van het HeliPlan aan de Spoorlaan in Den Haag benoemd worden. In de conclusie wordt gevraagd het voornemen voor een helihaven te heroverwegen en de aanvraag daartoe af te wijzen. Klik hier als […]

Geen heli haven naast onze wijk

helihavennee

De wijkvereniging zal bezwaar maken (een zienswijze indienen) tegen het voornemen van de provincie om toestemming te geven voor de aanleg van een vliegveld voor helikopters. Die moet aan de Spoorlaan komen, naast het Prins Claus plein. Jaarlijks mogen er 800 vliegbewegingen worden uitgevoerd. Wij wonen in een wijk die wordt omsloten door auto- en […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!