Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe statuten en secretaris

Een geanimeerde en goed bezochte ledenvergadering keurde vanavond unaniem de nieuwe statuten voor de wijkvereniging goed. Daarna werd met luid applaus Nancy van der Putten gekozen als nieuwe secretaris. Zij was al  welbekend als eindredacteur van het wijkblad, een functie die ze overigens zal blijven bekleden.

Vervolgens praatte voorzitter Anneloes Blok de vergadering bij over de laatste ontwikkelingen in de wijk, zoals over Eemwijk, Rustoord en de helihaven. Tot slot ontspon zich een levendige discussie over een breed scala aan onderwerpen, waarbij vooral de parkeerdruk en verkeersproblemen als een ernstig en nog steeds toenemend knelpunt worden gezien. Daarnaast zijn er ook nogal wat plannen van de gemeente voor riolerings- en bestratingswerkzaamheden, met bijbehorende voorstellen om de bestaande bomen te kappen waar de bewoners niet altijd erg blij mee zijn. Vooral de linden aan de Laan van Haagvliet zouden behouden moeten blijven. (9-2-2015).

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!