Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rustoord: de bouw kan beginnen

De initiatienemers WZH (WoonZorgcentra Haaglanden) en woningcorporatie WoonInvest kunnen verder met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Rustoord. De Raad van State heeft op 27 juli 2016 uitspraak gedaan in deze zaak. De gemeente heeft in het bestemminsplan de verplichting opgenomen van de aanleg en instandhouding van begroeide, ruim drie meter hoge […]

Nieuwe statuten en secretaris

Een geanimeerde en goed bezochte ledenvergadering keurde vanavond unaniem de nieuwe statuten voor de wijkvereniging goed. Daarna werd met luid applaus Nancy van der Putten gekozen als nieuwe secretaris. Zij was al  welbekend als eindredacteur van het wijkblad, een functie die ze overigens zal blijven bekleden. Vervolgens praatte voorzitter Anneloes Blok de vergadering bij over […]

Nieuwe Rustoorden overal!

neuwbouw2

Het ontwerp voor het “nieuwe Rustoord”, lijkt zo gekopieerd van een willekeurige nieuwbouwwijk. Varietaties op de thema’s dozen en donkere opplakbaksteen. Zie hieronder willekeurige voorbeelden uit plaatsen als Vleuterweide, Utrecht Leidsche Rijn en Nijmegen Lent. Wat dan misschien in een deze desolate vlaktes past, misstaat in ons oude dorp. Je vraagt je af of architecten […]

Nieuw Rustoord

rustoordplannen

De Wijkvereniging is niet gelukkig met de voorliggende plannen voor het nieuwe Rustoord. Uiteraard zijn we erg blij dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de nieuwbouw. Maar als het huidige ontwerp wordt uitgevoerd, komt er dadelijk een somber en massief fort op één van de mooiste plekjes van onze wijk. Het is tegenwoordig […]

Nieuwbouw Rustoord vlot getrokken?

slide1

De bewoners van Rustoord zijn in mei 2010 vertrokken, omdat hun woningen zouden worden afgebroken. Er zou een nieuw complex verrijzen, vier verdiepingen met 51 woningen en 63 “zorgplaatsen”. Maar dat is niet gebeurd. Rustoord wordt anti kraak bewoond en het hele gebied dreigt te verloederen. Bovendien heeft de vroegtijdige en zinloze verhuizing van de […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!