Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rustoord: de bouw kan beginnen

De initiatienemers WZH (WoonZorgcentra Haaglanden) en woningcorporatie WoonInvest kunnen verder met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Rustoord. De Raad van State heeft op 27 juli 2016 uitspraak gedaan in deze zaak.

De gemeente heeft in het bestemminsplan de verplichting opgenomen van de aanleg en instandhouding van begroeide, ruim drie meter hoge schermen tegenover de uitrit van de garage, die het inschijnen in de woningen tegenover de uitrit moeten voorkomen. De Raad van State vond deze oplossing voldoende.

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!