Nieuw Rustoord

rustoordplannenDe Wijkvereniging is niet gelukkig met de voorliggende plannen voor het nieuwe Rustoord. Uiteraard zijn we erg blij dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de nieuwbouw. Maar als het huidige ontwerp wordt uitgevoerd, komt er dadelijk een somber en massief fort op één van de mooiste plekjes van onze wijk. Het is tegenwoordig blijkbaar mode om donkere dozen te bouwen, hele nieuwbouwwijken worden er mee volgestopt. Maar in het oude dorp past dat ons inziens niet. Bovendien komen de bewoners van de Sionsstraat dadelijk in een donkere steeg te wonen.

De algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging besloot dan ook unaniem dat we bij het College van B&W zouden pleiten voor aanpassing van het huidige ontwerp. Het zou al een verbetering zijn als er voor een lichtere kleur baksteen wordt gekozen en de daklijst verschillende hoogtes krijgt. Dat heeft de Wijkvereniging op 8 april in een brief aan het College van B&W laten weten. (14-4-2014).

rustoordplannen

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!