Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rembrandtlaan

De Rembrandtlaan, tussen de Prinses Margrietlaan en de Parkweg, wordt ingericht als schoolzone. De schoolzone is dan herkenbaar doordat begin en einde worden gemarkeerd op het wegdek, de huidige verkeersdrempels veranderen in een voetgangersoversteekplaats en er een extra drempel tussen Buitenruststraat en Veldzichtkade komt. In deze zone geldt een maximum snelheid van 30 km. De […]

Inloopbijeenkomst: aangepaste ontwerp voor de Rembrandtlaan.

De Rembrandtlaan is een wijkontsluitingsweg, maar is omringd met een veelvoud aan scholen en wordt daarom ook intensief gebruikt door scholieren. De ruim 180 buurtgenoten, bewoners van het verzorgingstehuis, de ondernemers, alle scholen en andere betrokkenen rondom de Rembrandtlaan, én de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil dat op de Rembrandtlaan tussen de rotonde met de Parkweg en de […]

Rembrandtlaan veilig

De introductie was al in de wijkkrant gemaakt. Hierbij de brief van het “buurtcomité Rembrandtlaan veilig” aan de raadsleden: Geacht raadslid, Op de commissievergadering van 12 april jongstleden is de situatie aan de Rembrandlaan de revue gepasseerd. Wij, de ruim 180 buurtgenoten, bewoners van het verzorgingstehuis, de ondernemers, alle scholen en andere betrokkenen rondom de Rembrandtlaan, én alle […]

Verkeerssluis wordt verkeersdrempel

img_0899

Je kunt het moeilijk iedereen naar het zin maken maar deze aanpassing stemt veel mensen wonend aan de  Rembrandtlaan tot vreugde. Na een jarenlange discussie met de gemeente is de verkeerssituatie op dinsdagavond 20 september aangepast. Hopelijk geeft deze verkeersdrempel aanzienlijk minder overlast voor de bewoners dan de verkeerssluis.  

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!