Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rembrandtlaan veilig

IMG-20160413-WA0009

De introductie was al in de wijkkrant gemaakt. Hierbij de brief van het “buurtcomité Rembrandtlaan veilig” aan de raadsleden:

Geacht raadslid,

Op de commissievergadering van 12 april jongstleden is de situatie aan de Rembrandlaan de revue gepasseerd. Wij, de ruim 180 buurtgenoten, bewoners van het verzorgingstehuis, de ondernemers, alle scholen en andere betrokkenen rondom de Rembrandtlaan, én alle aanwezige raadsleden, waren het met elkaar eens dat de Rembrandtlaan een 30-km laan moet worden. We zijn toen uit elkaar gegaan met de vraag van de raad aan wethouder Kist om met ons in gesprek te gaan om tot een creatieve oplossing te komen.

Inmiddels is er een gesprek geweest tussen ons, de ambtelijk projectleider R. Bruin en hoofd Stadsbeheer R. Gussekloo. De wethouder was hier niet bij aanwezig. Het gesprek verliep in onze ogen goed, in die zin dat we voor het eerst het gevoel kregen in dit hele traject dat er naar ons geluisterd werd. Er werd een stap in de goede richting gezet, echter nog onvoldoende.

De ambtenaren hebben het ontwerp aangepast conform ons voorstel: de huidige inrichting blijft gehandhaafd, met daarbij verhoogde fietspaden aan de weg. Deze inrichting is geschikt voor zowel 50- als 30-km zone en is volgens de ambtenaren uitvoerbaar en goed verdedigbaar, ook in het kader van de Metropool Fietsroute die we allemaal belangrijk vinden. Echter, de weg zou een 50-km weg blijven met een nog kleiner 30-km schoolzone dan nu het geval is. Hier zijn we het niet mee eens!

De Rembrandtlaan blijft hiermee namelijk een onveilige weg, met onvoldoende aandacht voor de leefbaarheid en het milieu.

Het vergroten van de 30-km zone vanaf de rotonde Parkweg tot voorbij de Prinses Margrietlaan (waar ook een oversteekplaats is die dagelijks door ouderen van Het Anker en veel kinderen gebruikt wordt) is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te garanderen. De ambtenaren waren zover dat ze deze wijziging met de wethouder wilden bespreken. Helaas stond wethouder Kist dit niet toe. Sterker nog, zelfs de huidige 30-km zone wil hij verkleinen. Hiermee wordt de inconsequente situatie van 30-50-30-50-km/u gehandhaafd. Dit voorstel is geen oplossing voor het probleem.

Er zijn voor zover wij dat kunnen overzien minimaal twee mogelijkheden om de 30-km zone uit te voeren:

  1. Een aanpassing van het VVP of ander beleidskader. Nadeel: dit duurt lang en is onzeker.
  2. Het vergroten van de 30-km zone middels ontheffing o.i.d. Voordeel: kan per direct en heeft alleen voordelige effecten voor de veiligheid en leefbaarheid.

 

Een combinatie is natuurlijk nog beter: tijdelijk de 30-km zone vergroten en op termijn deze situatie bestendigen in het VVP.

We zijn tevreden met het aangepaste plan van de indeling van het straatprofiel  (laatste details daargelaten, die bespreken wij nog met de betrokken ambtenaren). Voor het overige doen wij een beroep op u om ons op de volgende punten te steunen:

  1. Een 30-km zone vanaf de rotonde Parkweg tot voorbij het zebrapad bij de Prinses Margrietlaan;
  2. Om die 30-km zone te handhaven ook twee 30-km drempels op de Rembrandtlaan, zoals afgelopen donderdag besproken met de ambtenaren.

We zijn bereid af te zien van onze eerdere wens om de kruispunten met de Buitenruststraat en de Veldzichtkade verhoogd aan te leggen, waarbij voorrang van rechts wordt verleend. We kunnen dit laatste echter alleen verantwoorden naar alle ondertekenaars van de petitie, wanneer bovenstaande twee maatregelen alsnog worden doorgevoerd. Alleen dan zien we dit plan als een toekomstbestendig pakket aan maatregelen gericht op duurzaam en veilig weggebruik en past dit ons inziens binnen de kaders van consistent beleid.

Namens de bewonerscommissie,

Menno Thijssen
Nitzan Kaduri
Elze Hemke
Reina Bakker
Alexander Kalse

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!