Inloopbijeenkomst: aangepaste ontwerp voor de Rembrandtlaan.

De Rembrandtlaan is een wijkontsluitingsweg, maar is omringd met een veelvoud aan scholen en wordt daarom ook intensief gebruikt door scholieren.

De ruim 180 buurtgenoten, bewoners van het verzorgingstehuis, de ondernemers, alle scholen en andere betrokkenen rondom de Rembrandtlaan, én de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil dat op de Rembrandtlaan tussen de rotonde met de Parkweg en de Prins Bernhardlaan een maximum snelheid van 30 km per uur wordt ingevoerd.

Wethouder Floor Kist zag weinig ruimte voor verandering en wilde de 30 km/uur zone eerder inkorten. De aanpassingen liggen niet in het verlengde van het Verkeers- en vervoerplan (VVP) en het mag het project om op een deel van de Rembrandtlaan de riolering te vernieuwen niet in de weg staan.

Na verschillende overleggen is er een nieuw wegontwerp gekomen. Deze en de uitnodiging voor de inloopmiddag zijn hieronder toegevoegd en kunt u inzien. 

Inloopmiddag
Op donderdagmiddag 25 augustus van 15 tot 17 uur is de mogelijkheid voor buurtbewoners om het aangepaste ontwerp in te zien en een nadere toelichting te krijgen. U bent welkom in ruimte 0.22 van het Servicecentrum aan de Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam.

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!