Rembrandtlaan

De Rembrandtlaan, tussen de Prinses Margrietlaan en de Parkweg, wordt ingericht als schoolzone. De schoolzone is dan herkenbaar doordat begin en einde worden gemarkeerd op het wegdek, de huidige verkeersdrempels veranderen in een voetgangersoversteekplaats en er een extra drempel tussen Buitenruststraat en Veldzichtkade komt. In deze zone geldt een maximum snelheid van 30 km. De werkzaamheden aan de Rembrandtlaan zijn onderdeel van groot onderhoud van de straten tussen de Schellinglaan en de Rembrandtlaan. Daar vervangt de gemeente de riolering. De uitvoering van de werkzaamheden aan de Rembrandtlaan start eind 2017.

Behalve de schoolzone zal ook het wegprofiel veranderen. Voor meer details vindt u hier een situatieschets met maatvoering.

Onderzoek door bomenspecialisten heeft uitgewezen dat de bomen in de Rembrandtlaan in slechte staat verkeren. Er is gekozen voor het vervangen van de bomen. De gemeente plant meestal bomen met een maximale omtrek van 20-25 cm. In de Van Deventerlaan, op het Van Deventerplein en in de Rembrandtlaan komen bomen met ene omtrek van 40-45 cm en een hoogte van 6-8 meter. In de Rembrandtlaan komen Amber-bomen (Liquidambar styraciflua). Naar verwachting zullen de nieuwe bomen, mede dankzij een duurzame groeiplaatsverbetering, uitgroeien tot mooie laanbomen die in de herfst prachtig verkleuren naar amber. Voor de mooie kleuren zie een foto op onze website.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!