Zoek
Sluit dit zoekvak.

De gemeenteraad heeft gesproken en besloten: geen extra brug!

Er is grote verkeersoverlast in Leidschendam, m.n. op de aan- en afvoerwegen van de zuidelijke Sluisbrug en bij de Wijkerbrug in Voorburg. Deze problemen slepen zich al jaren voort zonder dat er een goede oplossing in zicht was. Ruim 2 jaar geleden is de eerste studie gestart om uit te zoeken of een extra oeververbinding […]

Extra Oeververbinding: Raadsbesluit ontlasten Vlietbruggen

Op 5 juli werd tijdens de Raadsvergadering de beslissing van het College besproken over de EOV (Extra Oeververbinding). Dit naar aanleiding van het advies van de Adviesgroep Belanghebbenden Ontlasten Vlietbruggen aan het College, waaraan Bram van Mannekes namens uw wijkvereniging deelnam. Het College koos in eerste instantie voor optie 2, waarbij door het nemen van […]

Extra Oeververbinding: Wilt u meedenken?

Fase 1 van de vervolgstudie De resultaten zijn nu bekend en naar de leden van de adviesgroep gestuurd om daarop te reageren. Wat is er nu onderzocht? De gemeente heeft de volgende 3 extreme scenario’s geformuleerd: – scenario 1: maximale doorstroming: de Sluis- en Wijkerbrug worden in dit scenario tweebaans waardoor de doorstroming over de […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!