Zoek
Sluit dit zoekvak.

De gemeenteraad heeft gesproken en besloten: geen extra brug!

Er is grote verkeersoverlast in Leidschendam, m.n. op de aan- en afvoerwegen van de zuidelijke Sluisbrug en bij de Wijkerbrug in Voorburg. Deze problemen slepen zich al jaren voort zonder dat er een goede oplossing in zicht was. Ruim 2 jaar geleden is de eerste studie gestart om uit te zoeken of een extra oeververbinding (EOV) deze problemen zou helpen oplossen.

Het antwoord hierop werd urgent omdat de enige plaats waar deze extra oeververbinding gesitueerd kon worden, was ter hoogte van Klein Plaspoelpolder. De nieuwbouw in deze wijk zou natuurlijk beïnvloed worden door het wel of niet aanleggen van een extra oeververbinding ter plaatse. Na 2 jaar studeren heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 15 november 2016 besluiten genomen.

De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat een extra brug te weinig effect heeft op de afwerking van het verkeer, de kosten te hoog zijn t.o.v. het effect en dat de overlast vooral naar andere delen van Leidschendam-Voorburg verschoven zou worden. Er komt geen extra brug. Alles wordt erop gericht om meer verkeer via de N14 te laten lopen.

Wel hebben we selectieve toegang op de lijst van mogelijkheden gehouden. Selectieve toegang zal alleen overwogen worden als andere maatregelen niet het gewenste effect bereiken. Voor de Wijkerbrug/Wijkerlaan een belangrijke stok achter de deur om druk op het realiseren van verbeteringen te houden.

Na twee jaren van studies, klankborden en adviesgroepen lag er een duidelijk rapport. Alleen een extra brug, gecombineerd met een vorm van selectieve toegang op de extra brug en de Wijkerbrug en éénrichtingverkeer op de Sluisbrug van de Damhoudersstraat naar de Damlaan en op de nieuwe brug van de Oude Trambaan naar de Vlietweg, zou de verkeersdruk in Leidschendam–Centrum en bij de Wijkerbrug echt verminderen. De extra brug was te duur en selectieve toegang kreeg al gauw een slechte naam, hoewel een groot deel van Leidschendam-Voorburg eronder viel. Alle ogen zijn nu gericht op het uitvoeren van kleine verbeteringen, zoals betere bewegwijzering (naar b.v. Leidschenhage), betere afstelling verkeerslichten, dynamisch verkeersmanagement, etc. De studie laat zien dat de effecten hiervan beperkt zijn en de problemen dus niet zal oplossen.

De gemeente heeft haar ideeën samengevat in de Nieuwsbrief Klein Plaspoelpolder die u hier integraal terugvindt. De gemeente heeft verder aangegeven dat zij in januari met de korte termijn ideeën aan de slag wil gaan.

De ideeën voor de Wijkerbrug/Wijkerlaan beperken zich tot:

  • De zuidkant Wijkerlaan wordt ingericht als schoolzone met oversteekvoorzieningen en verkeersremmende maatregelen. Ook komt er een plan om de Wijkerlaan en de Rembrandtlaan tussen Oosteinde en Parkweg opnieuw in te richten.
  • met betrokkenen kijken naar een andere route voor tractoren om de Vliet over te steken, bijvoorbeeld de fietsbrug over de Vliet bij de Kniplaan.
  • daarnaast wordt de Oude Trambaan tweerichtingsverkeer tussen de J.S. Bachlaan en de rotonde bij Oosteinde. Dit lijkt negatief voor de Wijkerbrug/Wijkerlaan, omdat het makkelijker wordt om van Leidschendam-Centrum en de nieuwe wijk tussen Vliet en Oude Trambaan naar Voorburg (om) te rijden.

 

Wij gaan positief meewerken met de gemeente om het maximale uit deze voorstellen te halen. Een grote zorg is dat de files van de Wijkerlaan naar de toevoerwegen worden verplaatst, waardoor we van de wal in de sloot terechtkomen. Daarnaast mogen de maatregelen in Leidschendam er niet toe leiden dat er meer verkeer richting Wijkerbrug/Wijkerlaan gaat. Een vorm van selectieve toegang houden we als een laatste mogelijkheid achter de hand.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Bram van Mannekes

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!