Zoek
Sluit dit zoekvak.

Extra Oeververbinding: Raadsbesluit ontlasten Vlietbruggen

Op 5 juli werd tijdens de Raadsvergadering de beslissing van het College besproken over de EOV (Extra Oeververbinding). Dit naar aanleiding van het advies van de Adviesgroep Belanghebbenden Ontlasten Vlietbruggen aan het College, waaraan Bram van Mannekes namens uw wijkvereniging deelnam.

Het College koos in eerste instantie voor optie 2, waarbij door het nemen van specifieke verkeersmaatregelen het drukke verkeer op de Damlaan en de Wijkerbrug moet afnemen. De wijkvereniging adviseerde optie 3c, waarbij optie 2 in fase 2 voor nader onderzoek meegenomen zou moeten worden. De wijkvereniging ziet een extra brug ter hoogte van de nieuwbouw Klein Plaspoelpolder als de oplossing om zowel de Wijkerbrug als de Kerkbrug te ontlasten. Als slechts voor optie 2 zou worden gekozen, zou dat volgens berekeningen van bureau Goudappel/Coffeng juist een toename van verkeer in Voorburg betekenen en dan verschuift het Leidschendamse probleem van de sluisbrug naar Voorburg.

De gemeenteraad was verdeeld: PvdA, D66 en GL steunden het college om de EOV te laten vervallen en alleen voor het ontlasten van de Vlietbruggen maatregelen uit te werken. VVD, CDA en GBLV steunden een amendement om het advies van de adviesgroep verder uit te werken, zowel de voorstellen behorend bij scenario 2 als 3. Het aangepaste raadsbesluit werd door dezelfde fracties gesteund. De uiteindelijke opstelling van GBLV heeft de doorslag gegeven.

De wijkvereniging is tevreden met dit resultaat: het verder uitwerken van praktische plannen behorende bij scenario 2 en 3c, voordat definitieve besluiten genomen worden. Wij zullen de bestaande klankbordgroep van bewoners rondom de Wijkerbrug  bij deze uitwerking betrekken. Bewoners rondom de Kerkbrug zullen we uitnodigen deel te nemen aan onze Klankbordgroep.

De gemeente moet nu eerst opdracht geven  voor fase 2. Daarna kan het werk beginnen.

Bram van Mannekes

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!