Extra Oeververbinding: Wilt u meedenken?

Fase 1 van de vervolgstudie

De resultaten zijn nu bekend en naar de leden van de adviesgroep gestuurd om daarop te reageren. Wat is er nu onderzocht?

De gemeente heeft de volgende 3 extreme scenario’s geformuleerd:

– scenario 1: maximale doorstroming: de Sluis- en Wijkerbrug worden in dit scenario tweebaans waardoor de doorstroming over de bestaande wegen gemaximaliseerd wordt.

– scenario 2: maximale benutting van de N14: in dit scenario worden de Sluis- en Wijkerbrug gesloten voor autoverkeer

– scenario 3: nieuwe oeververbinding met 3 varianten

  • variant a: nieuwe 50 km weg over de Vliet met een doorvaarthoogte van het randstadrail viaduct ( deze weg gaat ook over de Westvlietweg)
  • variant b: nieuwe 50 km weg met een brug met een doorvaarthoogte van de bestaande bruggen
  • variant c: nieuwe 30 km weg met brug eveneens met een doorvaarthoogte van de bestaande bruggen

 

Daarnaast is er een referentie scenario die de situatie weergeeft in 2030 waarin alle bekende plannen zijn meegenomen.

De vraag is of er op basis van deze uitkomsten een voorkeurscenario kan worden geselecteerd door de bewoners van Oud Voorburg, eventueel met randvoorwaarden. Deze informatie gaat dan naar de projectgroep die op basis van alle reacties van de adviesgroep leden een advies opstelt naar de gemeenteraad. De planning is dat de gemeenteraad voor het zomerreces een keuze maakt welk scenario of scenario’s in fase 2 verder uitgewerkt gaan worden. Het belangrijkste punt is deze fase is of er wel of niet een extra oeververbinding in fase 2 meegenomen gaat worden.

De wijkvereniging organiseert daarvoor een klankbordbijeenkomst voor bewoners van Oud Voor burg op woensdag 25 mei van 17:00 tot 21:00 uur in Oranjehoek aan het Oosteinde.

 

Als u wilt deelnemen, laat ons dat weten op info@wijkverenigingoudvoorburg.nl.

Hier kunt u het conceptrapport en de bijbehorende presentatie raadplegen.

 

Vriendelijke groeten,

Bram van Mannekes

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!