Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toekomstbeeld 2040, gemeente vraagt inwoners vragenlijst in te vullen

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tot 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’ . In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrcihten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige […]

Beste leden van de wijkvereniging

Beste leden van de wijkvereniging, Het zijn bijzondere tijden. Normaal gesproken zou dit ongeveer het tijdstip zijn dat u van ons een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering zou krijgen. Maar dan zitten we ineens in een mega crisis en is het niet toegestaan een bijeenkomst te organiseren. Locatie de Oranjehoek is daarom gesloten. Hopelijk kunnen […]

Wijkvereniging Oud Voorburg aanwezig op het 20e Cultureel Zomerfestival

Zaterdag 31 augustus 2019 begroeten we graag leden en wijkbewoners in onze stand nr. 24 tegenover bakker Klink op het Julianaplein te Voorburg. Wij lichten daar graag toe hoe wij ons inspannen om de wijk voor jong en oud aantrekkelijk te houden en welke onderwerpen op onze agenda staan. Misschien bent u al lid en […]

Wijkblad is weer huis-aan-huis bezorgd

Met ons wijkblad wil het bestuur u allemaal betrekken bij het wel en wee van onze wijk Oud Voorburg. Daarom is het wijkblad in de afgelopen week weer bezorgd bij 3.300 woningen. Vorige edities staan in het archief en vindt u met deze link: Wijkblad

De oevers van de Vliet

Uw wijkvereniging zet zich in voor de bescherming van de groene Vlietoevers. Het groen beschermt en verbetert de woonkwaliteit van de bewoners langs de beide oevers en de daar achterliggende omgeving. Wijkvereniging Oud Voorburg is over deze groene zone samen met een aantal andere belangenorganisaties actief in de richting van de Provincie Zuid Holland en […]

Online opiniepeiling Damcentrum: dit gaat ook over de Wijkerbrug

Na uitgebreide studie van de onderzoeksresultaten komen wij, bestuur wijkvereniging Oud Voorburg tot de volgende conclusie: De verkeersdrukte op de Vlietbruggen neemt alleen sterk af bij de voorstellen metselectieve toegang( alleen bestemmingsverkeer), met of zonder extra brug. Verder heeft een extra brug met 2-rijrichtingen een aantal voordelen voor Oud Voorburg. Maak uw mening kenbaar op: […]

Online opiniepeiling Damcentrum: dit gaat ook over de Wijkerbrug

Na uitgebreide studie van de onderzoeksresultaten komen wij, bestuur wijkvereniging Oud Voorburg tot de volgende conclusie: De verkeersdrukte op de Vlietbruggen neemt alleen sterk af bij de voorstellen met selectieve toegang( alleen bestemmingsverkeer), met of zonder extra brug. Verder heeft een extra brug met 2-rijrichtingen een aantal voordelen voor Oud Voorburg. Maak uw mening kenbaar […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!