Toekomstbeeld 2040, gemeente vraagt inwoners vragenlijst in te vullen

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tot 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’ . In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrcihten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

De vragenlijst kan worden ingevuld via deze link

Wijkvereniging Oud Voorburg rekent op uw enthousiaste deelname.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!