Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zeg nee tegen lightrail-tracé

Lightrail van Binckhorst via Voorburg naar Zoetermeer?

De plannen hebben ter inzage gelegen reden voor het Wijkbestuur van Oud Voorburg om een zienswijze in te dienen  bij het “bevoegd gezag”:  De Colleges van B&W van Den Haag en ook Leidschendam-Voorburg.

De plannen voor een nieuwe railverbinding vormen een bedreiging voor de leefbaarheid van een dorp (Voorburg),een nieuwe woonwijk (Binckhorst), wereldberoemd erfgoed (Huygens’ Hofwijck) en de ecologische verbindingszone Broeksloot en Opa’s veldje.

De wijkverereniging is van mening dat men deze ingrijpende infrastructuur in onze gemeente alleen mag realiseren als het ondergronds wordt aangelegd. Zoals de N14 en de Rotterdamsebaan. De Utrechtsebaan en de spoorlijnen vormen een massief betonnen inbreuk op de leefbaarheid van ons woongebied. Daar kan niets meer bij. Er wordt gesproken over een lightrail, maar dat is misleiding. De uitvoering is toch echt weer een meters brede betonnen strip op kolommen op 6 meter hoogte. Waarvoor dan ook nog de groene oase van Opa’s veldje  wordt bedreigd. We hebben aandacht gevraagd voor geluidsoverlast, regenwaterafvoer, hittestress, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid.

In de Notitie Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst is de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding niet opgenomen. Dat zou volgens de Wijkvereniging Oud Voorburg wel moeten. Daar moet natuurlijk wel onderzoek naar worden gedaan. Ook het ondergronds brengen van de Utrechtsebaan en de spoorlijnen moet men daar dan in meenemen, aldus het bestuur van de Wijkvereniging.

Zie hier voor de uitgebreide zienswijze.

Petitie 

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om een petitie te maken tegen de komst van een lightrail. Naar de petitie Geen sneltram langs ‘Opa’s veldje’! (avaaz.org)

Op de poster staat een QR code.

met een link naar de petitie

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!