Zoek
Sluit dit zoekvak.

Windturbine inloopbijeenkomst in Voorburg

Op dinsdag 7 maart a.s. is iedereen met vragen, klachten en/of opmerkingen over de windmolen aan de Westvlietweg van harte uitgenodigd in de Oude of Martinikerk aan de Herenstraat 77 in Voorburg.

Tussen 16:30 en 20:00 uur zullen er vertegenwoordigers van: Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, de Wolf Nederland Windenergie en CEVA-Logistics Netherlands zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Wijkvereniging Oud Voorburg werkt nauw samen met de bewoners in de Zeeheldenwijk in Leidschendam in de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV). Op de website van die bewonersgroep staat veel meer informatie. Zie BWV.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!