Zoek
Sluit dit zoekvak.

Windturbine en ook nog helicopterhaven tegenover Oud Voorburg?

Ook nog een helicopterhaven?

Op 23 december 2016 kopte het Voorburgs Dagblad met “ook nog een helicopterhaven in dezelfde hoek als de windturbine”. Dat was heel slecht nieuws. Ook nog een helicopterhaven tegenover Oud Voorburg. Heel veel onrust in Oud Voorburg en ook de Zeeheldenwijk in Leidschendam.

Het waren antwoorden op vragen aan wethouder Bruines. We hebben contact gezocht en gevonden. Ondanks het Kerstreces hebben we mevrouw Bruines kunnen bereiken en zij heeft ons het volgende laten weten

“Het is mij duidelijk geworden dat door recente berichtgeving over de onlangs in de Vlietzone geplaatste windturbine (grondgebied Den Haag), waarbij ook de helihaven werd genoemd, een onjuist beeld is ontstaan. De indruk is blijkbaar ontstaan dat er mogelijk sprake zou zijn  van een helihaven op een andere locatie dan het beoogde GAVI-kavel bi Ypenburg, dan wel dat de gemeente Leidschendam-Voorburg over nieuwe informatie zou beschikken ten aanzien van de ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunning.

Beide is nadrukkelijk niet het geval. Ik heb de helihaven slechts genoemd als ander voorbeeld van een initiatief dat aan het belang van onze inwoners raakt, en waar de gemeente Leidschendam-Voorburg zich in de ruimtelijke procedures tegen heeft gekeerd”.

De wijkvereniging en veel bewoners van Oud Voorburg hebben in december 2014 bezwaar gemaakt (zienswijze ingediend) tegen de komst van een helihaven bij het Prins Clausplein aan de kant van Ypenburg. De procedures lopen nog steeds.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!