Weer veel inbraken in de wijk

112 campagne achtergrond website_tcm21-466685Weer een inbraakgolf in de wijk! In de afgelopen weken werd tot twee keer toe een huis aan de Rusthoflaan geplunderd. En dit weekend was het weer raak. In de slagerij aan de Van Schagenstraat zijn kasgeld en vleeswaren gestolen en twee koelcellen open gezet, zodat de al voor de feestdagen ingekochte voorraad meteen weggegooid kon worden. Verschrikkelijk! Deze slager heeft in korte tijd al een mooie zaak opgebouwd met heel goed vlees en hij is bovendien heel vriendelijk en heel vaak open. En dan dit. Ook is datzelfde weekend ingebroken in twee huizen in de Loolaan en de Parkweg, steeds aan de achterkant.

De jubelkreten over het terugdringen van de inbraakgolf in de wijk zijn voorbarig geweest.  We moeten onze huizen en buurt nog beter in de gaten houden. En 1-1-2 bellen als we  onraad zien. De politie geeft een hoge prioriteit aan het bestrijden van inbraken, maar kan dat niet alleen. (15-12-2014).

112 campagne achtergrond website_tcm21-466685

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!