Zoek
Sluit dit zoekvak.

Weer bomen gekapt

Het is voor de Wijkvereniging erg lastig om met succes bezwaar te maken tegen vergunningaanvragen door particulieren voor het kappen van een boom of het slopen van een historisch pand.

olv_ten_hemelopneming2009Een voorbeeld hiervan zijn de twee paardenkastanjes, die voor de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde stonden. De Wijkvereniging heeft gedurende drie jaar alles aangewend om het kappen van deze mooie bomen te verhinderen. We hebben bezwaar gemaakt tegen de kap en dat onderbouwd met advies van een boomchirurg die we twee keer in de arm hebben genomen. Hij  constateerde dat dit op zich gezonde bomen zijn, die alleen slecht zijn onderhouden. In het verleden zijn de toppen eruit gehaald en dan is het zaak om te blijven snoeien, want anders worden de takken te zwaar en breken af. De Wijkvereniging heeft zelfs aangeboden een deel van deze kosten te betalen. Maar tevergeefs, de Gemeente heeft toestemming gegeven om te kappen en inmiddels zijn de bomen zijn gesneuveld. Trieste stompen herinneren aan de mooie grote bomen met een stamomvang van minstens 2 meter en prachtige witte kaarsen in het voorjaar, de laatste overblijfselen van de lommerrijke en landelijke laan, die de Laan van Nieuw Oosteinde oorspronkelijk was. De Wijkvereniging zal er nu maar op letten dat er nieuwe bomen voor worden terug geplant, wat in dit geval moet gebeuren.

olv_ten_hemelopneming2009

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!